Czy technika czekają jakieś trudności?

Uprawnienia budowlane - czy może je uzyskać technik?

Uprawnienia budowlane to w prawie wszystkich zawodach związanych z branżą budowlaną jedna z najbardziej intratnych kwalifikacji. Jednak wszelkie kwestie formalne związane z ich zdobyciem są ściśle określone przez cały czas zmieniające się przepisy prawne, które należy brać pod uwagę, gdy naszym zamiarem jest rozpoczęcie zdobywania potrzebnych kompetencji, praktyk i wiedzy (segregator aktów prawnych).

Czy technika czekają jakieś trudności?

Technik budownictwa - sytuacja do 2014 roku

Do 2014 roku technicy nie mieli możliwości uzyskania uprawnień budowlanych. Jednakże we wspomnianym roku weszła w życie tzw. ustawa deregulacyjna, dzięki której i oni otrzymali tę możliwość! Przyjrzyjmy się więc, jak wygląda obecna sytuacja osób, które pracują na co dzień w zawodach związanych z budownictwem, jednak nie ukończyły w nich studiów.

Jakie uprawnienia budowlane może uzyskać technik?

Najlepsza wiadomość jest taka, że w związku z wejściem w życie ustawy technik może otrzymać uprawnienia budowlane w każdej ze specjalności. W zależności od posiadanego zawodu może więc wybierać pomiędzy tymi najpopularniejszymi rodzajami uprawnień, jak architektoniczne czy konstrukcyjno budowlane, poprzez te bardziej specyficzne jak np. specjalność mostowa czy kolejowa, kończąc na tych cieszących się najmniejszym zainteresowaniem, jak instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych czy elektrycznych.

Czy technika czekają jakieś trudności?

Niestety - legitymowanie się jedynie tytułem zawodowym technika powoduje, że odbycie obowiązkowej praktyki na placu budowy znacząco się wydłuża. O ile na przykład osoby z tytułem magistra muszą dokumentować tylko rok jej przebiegu, to technicy i mistrzowie potrzebują aż czterech lat udokumentowanych praktyk!

Czy technik może zdobyć takie same uprawnienia budowlane jak magister?

I tutaj niestety odpowiedź brzmi - nie. Jedyna możliwość to zdobycie uprawnień w ograniczonym zakresie, uprawnienia bez ograniczeń są zarezerwowane tylko dla osób które odbyły studia. Jednak podsumowując - dzięki wprowadzeniu ustawy i dla techników otworzyły się zupełnie nowe możliwości rozwoju kariery, z których naprawdę dobrze jest skorzystać.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !