Blog

Surowy kaolin zdjęcie nr 10
30.05.2018

Czy technika czekają jakieś trudności?

W artykule znajdziesz:

Czy technika czekają jakieś trudności?

Uprawnienia budowlane - czy może je uzyskać technik?

Uprawnienia budowlane to w prawie wszystkich zawodach związanych z branżą budowlaną jedna z najbardziej intratnych kwalifikacji. Jednak wszelkie kwestie formalne związane z ich zdobyciem są ściśle określone przez cały czas zmieniające się przepisy prawne, które należy brać pod uwagę, gdy naszym zamiarem jest rozpoczęcie zdobywania potrzebnych kompetencji, praktyk i wiedzy (segregator aktów prawnych).

Surowy kaolin zdjęcie nr 11
Czy technika czekają jakieś trudności?

Technik budownictwa - sytuacja do 2014 roku

Do 2014 roku technicy nie mieli możliwości uzyskania uprawnień budowlanych. Jednakże we wspomnianym roku weszła w życie tzw. ustawa deregulacyjna, dzięki której i oni otrzymali tę możliwość! Przyjrzyjmy się więc, jak wygląda obecna sytuacja osób, które pracują na co dzień w zawodach związanych z budownictwem, jednak nie ukończyły w nich studiów.

Jakie uprawnienia budowlane może uzyskać technik?

Najlepsza wiadomość jest taka, że w związku z wejściem w życie ustawy technik może otrzymać uprawnienia budowlane w każdej ze specjalności. W zależności od posiadanego zawodu może więc wybierać pomiędzy tymi najpopularniejszymi rodzajami uprawnień, jak architektoniczne czy konstrukcyjno budowlane, poprzez te bardziej specyficzne jak np. specjalność mostowa czy kolejowa, kończąc na tych cieszących się najmniejszym zainteresowaniem, jak instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych czy elektrycznych.

Czy technika czekają jakieś trudności?

Niestety - legitymowanie się jedynie tytułem zawodowym technika powoduje, że odbycie obowiązkowej praktyki na placu budowy znacząco się wydłuża. O ile na przykład osoby z tytułem magistra muszą dokumentować tylko rok jej przebiegu, to technicy i mistrzowie potrzebują aż czterech lat udokumentowanych praktyk!

Czy technik może zdobyć takie same uprawnienia budowlane jak magister?

I tutaj niestety odpowiedź brzmi - nie. Jedyna możliwość to zdobycie uprawnień w ograniczonym zakresie, uprawnienia bez ograniczeń są zarezerwowane tylko dla osób które odbyły studia. Jednak podsumowując - dzięki wprowadzeniu ustawy i dla techników otworzyły się zupełnie nowe możliwości rozwoju kariery, z których naprawdę dobrze jest skorzystać.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Surowy kaolin zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Surowy kaolin zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Surowy kaolin zdjęcie nr 16 Surowy kaolin zdjęcie nr 17 Surowy kaolin zdjęcie nr 18
Surowy kaolin zdjęcie nr 19
Surowy kaolin zdjęcie nr 20 Surowy kaolin zdjęcie nr 21 Surowy kaolin zdjęcie nr 22
Surowy kaolin zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Surowy kaolin zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Surowy kaolin zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Surowy kaolin zdjęcie nr 32 Surowy kaolin zdjęcie nr 33 Surowy kaolin zdjęcie nr 34
Surowy kaolin zdjęcie nr 35
Surowy kaolin zdjęcie nr 36 Surowy kaolin zdjęcie nr 37 Surowy kaolin zdjęcie nr 38
Surowy kaolin zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Surowy kaolin zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Surowy kaolin zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami