Czy tylko architekt może być projektantem?

 

Czy tylko architekt może być projektantem?

Niektóre czynności związane z projektowaniem mogą być wykonywane nie tylko przez architekta, ale również przez inżyniera budownictwa, ponieważ zakres obowiązków każdego z tych specjalistów jest umowny, np. charakterystyka energetyczna może być wykonana zarówno przez projektanta, który ma uprawnienia w specjalności architektonicznej, jak i instalacyjnej, czy konstrukcyjno-budowlanej (program na komputer).

Jednak niektóre rodzaje koncepcji architektonicznej nie wymagają uprawnień budowlanych, stąd też takie prace mogą być wykonane przez dowolnego projektanta, który także może być nazywany architektem, ale wówczas nie jest on projektantem architektem. Taka osoba jest jedynie pomysłodawcą, bądź inicjatorem projektu (program na telefon).

Z języka łacińskiego słowo „architectus” oznacza budowniczego, konstruktora bądź projektanta budowli (program egzamin ustny). W definicję tę wpisuje się zarówno zawód architekta, jak i inżyniera budownictwa, ponieważ obaj ci specjaliści zajmują się projektowaniem obiektów budowlanych i mają bezpośredni wpływ na wynik ostateczni, jakim jest dzieło architektoniczno-budowlane. Każdy z nich ponosi odpowiedzialność za zgodność takiego dzieła z zasadami wiedzy techniczne i wymogami prawnymi – największa odpowiedzialność spoczywa na projektancie głównym, który koordynuje cały projekt (opinie o programie).

Projektowanie budynków przemysłowych


W Polsce obowiązują rozwiązania, według których proste budynki i budowle przestrzenne mogą być projektowane zarówno przez projektantów mających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, jak i tych, którzy mają uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (segregator aktów prawnych). Nieskomplikowane obiekty mogą być projektowane także przez inżynierów budownictwa mających inną specjalność uprawnień budowlanych. Generalnie jednak przyjmuje się, że projektowanie ważnych obiektów użyteczności publicznej, obiektów sakralnych, zabytkowych czy monumentalnych, a także centrów miast należy powierzać architektom. Natomiast domeną inżynierów budownictwa powinno być projektowanie budynków przemysłowych, produkcyjnych, magazynów, hal oraz budynków rolniczych i gospodarczych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !