Blog

20.02.2019

Czy warto korzystać z kursów na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Czy warto korzystać z kursów na uprawnienia budowlane?

Wiele osób planujących przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane zastanawia się nad tym, czy zapisanie się na kurs przygotowujący jest dobrym pomysłem (program na komputer). Opinie są w tej kwestii podzielone, dlatego warto dowiedzieć się nieco więcej. Kursy, ze względu na konflikt interesów nie są zwykle prowadzone przez Państwową Izbę Inżynierów Budownictwa, lecz przez instytucje, które są z tą branżą ściśle związane, np.:
• Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,
• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,
• Stowarzyszenie Elektryków Polskich (program na telefon).

Analiza przykładowych zadań

Czy warto korzystać z kursów na uprawnienia budowlane

Szkolenia najczęściej zaczynają się już na kilka miesięcy przed wyznaczonym terminem egzaminu i odbywają się podczas kilku weekendowych zjazdów.
Kwestia tego, jak skuteczny jest kurs, zawsze zależy od tego, przez kogo jest prowadzony (program na egzamin ustny). Dotyczy to zresztą nie tylko uprawnień budowlanych, ale również innych rodzajów szkoleń. Zajęcia prowadzone podczas kursu przygotowującego do egzaminów na uprawnienia budowlane są zróżnicowane (promocja 3 w 1). Niekiedy polegają głównie na czytaniu oraz omawianiu aktów prawnych, co raczej nie jest zbyt efektywnym sposobem nauki. Inne kursy bazują głównie na rozwiązywaniu zagadnień praktycznych, które są bezpośrednio związane z przepisami BHP oraz pracami budowlanymi. Wówczas w czasie zajęć analizowane są również przykładowe pytania, które mogą znaleźć się w testach egzaminacyjnych (segregator).
Uczestnicy kursów przygotowujących z reguły otrzymują wydrukowane przykładowe pytania testowe, akty prawne czy inne materiały szkoleniowe. Jednak jest to wiedza powszechnie dostępna, dlatego trudno ocenić, czy faktycznie warto poświęcać na taki kurs pieniądze i czas. Większość przykładowych pytań znaleźć można na stronie internetowej izby, natomiast akty prawne bez problemy można zamówić online i samodzielnie wydrukować lub bezpłatnie pobrać z systemu ISAP (opinie). Chociaż według obiegowej opinii uczestnictwo w kursie pomaga w zdaniu egzaminu, to w rzeczywistości zdawalność w przypadku osób uczestniczących w kursie oraz tych, które uczyły się samodzielnie, np. z pomocą specjalnych programów, jest na poziomie porównywalnym.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami