Blog

20.06.2019

Czym jest budowa?

W artykule znajdziesz:

Czym jest budowa?


Budowa to według prawa budowlanego wykonywanie, odbudowa, rozbudowa bądź nadbudowa obiektu budowlanego w konkretnym miejscu. Wszystkie zasady związane z realizacją budowy normuje ustawa Prawo budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jest w niej określone całe postępowanie, które poprzedza budowę, a także zasady jej realizacji i postępowania po jej zakończeniu, łącznie z całą działalnością wynikającą z prowadzonych działań (program na komputer).

Czym jest budowa?

Oprócz ustawy Prawo budowlane obowiązują również inne przepisy prawne, którym muszą odpowiadać obiekty budowlane oraz ich usytuowanie, a najważniejsze z nich to:
• przepisy techniczno-budowlane wraz z warunkami technicznymi,
• przepisy BHP,
• przepisy ochrony przeciwpożarowej,
• normy i opracowania techniczno-budowlane,
• aprobaty techniczne,
• decyzje administracyjne,
• ekspertyzy budowlane (program na telefon).

Budowa to realizacja obiektu budowlanego stanowiąca jeden z wielu etapów inwestycji budowlanej (program egzamin ustny). Rozpoczęcie budowy jest możliwe wyłącznie po spełnieniu wymogów, które określone są w prawie budowlanym. Przede wszystkim niezbędne jest opracowanie projektu, a inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy, jeśli spełnia ona przypadki wymienione w prawie budowlanym (opinie o programie). Budowa może być realizowana zarówno przez samego inwestora, jak i na jego zlecenie. Na mocy prawa budowlanego inwestor jest zobowiązany do organizacji procesu budowy, a zwłaszcza do zapewnienia:
• wykonywania czynności związanych z realizowaniem budowy lub robót budowlanych,
• nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z realizowaniem budowy bądź robót budowlanych (segregator aktów prawnych).

Inspektor nadzoru inwestorskiego


Niezbędne są do tego osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, czyli mogą sprawować samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie w odpowiednim zakresie oraz specjalności. Jeśli chodzi o budowę, to niezbędne jest zatrudnienie projektanta i kierownika budowy, a w szczególnych przypadkach także inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektora nadzoru inwestorskiego warto ustanowić przede wszystkim wtedy, gdy budowa jest skomplikowana. Dodatkowi specjaliści to m.in. geodeta i geolog (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami