Blog

Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 10
22.06.2018

Czym jest obszar oddziaływania obiektu?

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane – zgłoszenie budowy

 

Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 11
Czym jest obszar oddziaływania obiektu?

Obszar oddziaływania obiektu jest to teren, znajdujący się w otoczeniu obiektu budowlanego (segregator aktów prawnych). Termin ten określono w odrębnych przepisach, które wprowadzają związane z danym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, na którym się on znajduje. Odpowiednie określenie obszaru oddziaływania jest warunkiem ustalenia stron, które będą brać udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Do stron takiego postępowania zalicza się nie tylko inwestor, ale również właściciele, zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści, których nieruchomości w całości lub w części znajdą się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. Obszar oddziaływania stanowi więc kryterium, pozwalającym na ustalenie, czy podane nieruchomości będą w jakimś stopniu „dotknięte” w wyniku realizowania nowej inwestycji. W takiej sytuacji istnieje podstawa do uznania interesu prawnego osób trzecich, które mają prawo do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę (promocja 3 w 1).
Definicja obszaru oddziaływania obiektu budowlanego nie może być rozpatrywana dosłownie.

 

Obszar, który może być nią objęty, powinien spełniać dwa istotne warunki. Przede wszystkim powinien znajdować się w granicach wyznaczonych przez odrębne przepisy. Ponadto wspomniane przepisy muszą wprowadzać ograniczenia w zagospodarowaniu otaczającego terenu wynikające z projektowania.
Pojęcie obszaru oddziaływania obiekt zależne jest więc od konkretnych indywidualnych parametrów inwestycji, w tym m.in. od jej usytuowania (uprawnienia budowlane). To właśnie z nich wynikają odpowiednie normy ustalone odrębnymi przepisami i wytyczające pewną strefę ograniczającą zabudowę w zakresie projektowanego obiektu. W obszarze oddziaływania mogę też znaleźć się nieruchomości, które nie graniczą bezpośrednio z inwestycją. Przepisy, które pozwalają na wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu, to m.in. norm zawarte w ustawach innych niż prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do tych przepisów. Wynikają z nich ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, które otaczają niektóre obiekty ze względu na cechujące je specyficzne warunki higieniczno-sanitarne, przeciwpożarowe, ochrony środowiska, bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 16 Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 17 Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 18
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 19
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 20 Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 21 Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 22
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 32 Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 33 Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 34
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 35
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 36 Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 37 Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 38
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Gospodarstwa wielkotowarowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami