Jak uniknąć błędów budowlanych?


Jak uniknąć błędów budowlanych?

 

W trakcie budowy domu trudno ustrzec się błędów, zwłaszcza jeśli budynek powstaje metodą gospodarczą. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest brak badań geotechnicznych działki. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko geotechnik jest w stanie określić rodzaj gruntu na działce. Jeśli jest to grunt nasypowy lub torf, to posadowienie budynku jest niemożliwe. Grunt nasypowy ma niewystarczające parametry, natomiast torf nie ma praktycznie żadnej nośności. Nie wykonując badań geotechnicznych można narazić się na niepotrzebne straty już podczas wykonywania wykopów fundamentowych. Podobnie wygląda sytuacja z wysokimi wodami gruntowymi.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


W obu tych przypadkach konieczne jest wstrzymanie prac i przeprojektowanie fundamentów na pośrednie. Jeszcze większe koszty pojawiają się w przypadku konieczności obniżenia poziomu wód gruntowych. Problemem bywają również źle wykonane wykopy. W przypadku, gdy koparka wybierze z wykopu zbyt dużo ziemi, często uzupełnia się braku ziemią wcześniej wykopaną. Jest to duży błąd, ponieważ taki grunt ma dużą ściśliwość i nie zapewnia odpowiedniej stabilności. Nawet po mechanicznym zagęszczeniu jego nośność jest niższa niż gruntu rodzimego. Efektem jest nierównomierne osiadanie fundamentów, co może skutkować pękaniem podłóg i ścian. Zamiast więc dosypywać ziemię do wykopu, lepiej przeprojektować ściany piwniczne i fundamentowe tak, aby był wyższe.


W przypadku, gdy wykop jest pogłębiony tylko pod częścią budynku, konieczne jest wykonanie fundamentów schodkowych lub obniżenie dna wykopu pod całym domem. Bardzo często popełnianym błędem jest nieprawidłowe zabezpieczenie przed osypywaniem skarp wykopu. Wówczas grunt obsypuje się ze zbyt stromy skarp na dno wykopu oraz na świeżo wybetonowane fundamenty. Właśnie dlatego należy pamiętać o tym, aby pochylenie ścian wykopu na terenach piaszczystych wynosiło około 45 stopni. Ponadto skarpy należy okryć folią. W przypadku gruntów spoistych, takich jak glina, nie ma ryzyka osypywania się, dlatego ścianki wykopu mogą być pionowe.