Instalacja odgromowa obiektów budowlanych

Jednym z podstawowych systemów ochrony budynków jest zaopatrzenie ich w instalację odgromową.

Instalacja piorunochronna: Projektowanie instalacji odgromowej wiąże się z zastosowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, ponieważ głównym celem jest ochrona życia ludzkiego przed piorunem, a także przed pożarem powstałym z powodu wyładowania atmosferycznego. Obecnie obowiązujące normy ochrony odgromowej obiektów budowlanych to PN-EN 62305. Norma ta podzielona została na cztery części:

  • -część I PN-EN 62305-1:2011 Zasady ogólne,
  • część II PN-EN 62305-2:2012 Zarządzanie ryzykiem,
  • część III PN-EN 62305-3:2011 Uszkodzenie fizyczne obiektów i zagrożenie życia,
  • część IV PN-EN 62305-4:2011 Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Cel i zasady działania instalacji odgromowej - uprawnienia budowlane

Zadaniem dobrze poprowadzonej instalacji piorunochronnej jest przechwycenie ładunku elektrycznego i poprowadzenie go piorunochronem poza budynek w głąb ziemi. Każda instalacja odgromowa musi być wykonana przez specjalistów branży elektrycznej, których praca polega nie tylko na nałożeniu na budynek odpowiedniej instalacji, ale również na zastosowaniu rygorystycznych przepisów przeciwpożarowych. Mowa tu o wybraniu odpowiedniego, bezpiecznego miejsca na umocowanie piorunochronu, oraz neutralnego terenu na którym ładunek elektryczny przechwycony przez piorunochron zostanie uziemiony i rozproszony.

Instalacją odgromową objęte są wszelkie budynki użyteczności publicznej, domy wielorodzinne, domy jednorodzinne oraz obiekty przemysłowe. Szczególną uwagę przywiązuje się do obiektów zbudowanych z materiałów łatwopalnych, a zwłaszcza drewnianych.

Podział instalacji piorunochronnej

Instalacje odgromowe dzieli się na:

  •  aktywną – jej celem jest niejako zwabienie piorunu na odpowiednio skonstruowaną kopułę, a następnie odprowadzenie ładunku bezpośrednio do ziemi. To najszybsza droga pozbycia się wyładowania, 
  • pasywną – jest to sieć przewodów, która łączy wszystkie metalowe elementy budynku a z której wyprowadzone są przewody uziemiające. Ten typ instalacji wymaga pokrycia przewodami dużych obszarów budynku łącznie z kominami, ścianami i dachem.

Odpowiedni typ instalacji dobierany jest w zależności od topografii, usytuowania budynku oraz częstotliwości występujących wyładowań atmosferycznych.Instalacje odgromowe są inwestycją na lata, warto więc zaopatrzyć się w nie ponieważ stanowią ochronę nie tylko budynku, ale ludzi i rzeczy w nim się znajdujących.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !