Blog

30.05.2018

Czym jest odbycie praktyki zawodowej na placu budowy?

W artykule znajdziesz:

Czym jest odbycie praktyki zawodowej na placu budowy?

W celu zdobycia uprawnień budowlanych należy także odbyć praktykę zawodową (program na komputer). Obecnie praktykę zawodową do uprawnień budowlanych zdobywanych w PIIB można zdobyć poprzez pełnienie funkcji technicznej na budowie. Jak zatem powinna wyglądać praktyka w celu zdobycia uprawnień budowlanych? Oto podstawowe informacje. Jak powinna wyglądać praktyka na budowie? Jak już wspomniano praktyka zawodowa powinna odbywać się na budowie, a praktykant powinien pełnić funkcję techniczną (program na telefon). Zgodnie z art. 3 ust. 6. Ustawy Prawo budowlane za budowę należy uznać: “wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego" (program na egzamin ustny).

Czynny udział w robotach budowlanych

Czym jest odbycie praktyki zawodowej na placu budowy?

Praktykant powinien brać czynny udział w robotach budowlanych, tak by móc wynieść jak najwięcej wiedzy praktycznej z odbytych praktyk (promocja 3 w 1). Oczywiście praktykant, nie może podejmować samodzielnych decyzji dotyczących obiektów budowlanych. Powinien jednak brać w nich czynny udział, tak by poznać i zrozumieć proces decyzyjny na budowie. Oczywiście praktyka zawodowa powinna odbywać się pod opieką osoby kompetentnej i uprawnionej.

Kto może być opiekunem praktyk?Za realizację robót budowlanych i właściwe wykonanie obiektu odpowiedzialny jest kierownik budowy. Z kolei inspektor nadzoru inwestorskiego nie bierze czynnego udziału w pracach typowo budowlanych, a jest jedynie osobą odpowiedzialną za nadzorowanie prac z ramienia inwestora (segregator). Inspektor nadzoru zatem nie będzie mógł przedstawić praktykantowi zagadnień typowo z praktycznymi aspektami kierowania budową i prowadzeniem robót budowlanych. W tej kwestii znacznie lepiej sprawdzi się wspomniany wcześniej kierownik budowy. Takie też podejście przyjmują Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny (opinie). Zgodnie z ich opinią praktyka do uprawnień architektonicznych może być odbywania pod opieką inspektora nadzoru, jednak niestety to nie gwarantuje, że wszystkie wymagane zagadnienia zostaną uznane i zaliczone. Warto więc od razu rozpocząć praktykę pod opieką kierownika budowy.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami