Czym jest odbycie praktyki zawodowej na placu budowy?

W celu zdobycia uprawnień budowlanych należy także odbyć praktykę zawodową (program na komputer). Obecnie praktykę zawodową do uprawnień budowlanych zdobywanych w PIIB można zdobyć poprzez pełnienie funkcji technicznej na budowie. Jak zatem powinna wyglądać praktyka w celu zdobycia uprawnień budowlanych? Oto podstawowe informacje. Jak powinna wyglądać praktyka na budowie? Jak już wspomniano praktyka zawodowa powinna odbywać się na budowie, a praktykant powinien pełnić funkcję techniczną (program na telefon). Zgodnie z art. 3 ust. 6. Ustawy Prawo budowlane za budowę należy uznać: “wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego" (program na egzamin ustny).

Czynny udział w robotach budowlanych

Czym jest odbycie praktyki zawodowej na placu budowy?

Praktykant powinien brać czynny udział w robotach budowlanych, tak by móc wynieść jak najwięcej wiedzy praktycznej z odbytych praktyk (promocja 3 w 1). Oczywiście praktykant, nie może podejmować samodzielnych decyzji dotyczących obiektów budowlanych. Powinien jednak brać w nich czynny udział, tak by poznać i zrozumieć proces decyzyjny na budowie. Oczywiście praktyka zawodowa powinna odbywać się pod opieką osoby kompetentnej i uprawnionej.

Kto może być opiekunem praktyk?Za realizację robót budowlanych i właściwe wykonanie obiektu odpowiedzialny jest kierownik budowy. Z kolei inspektor nadzoru inwestorskiego nie bierze czynnego udziału w pracach typowo budowlanych, a jest jedynie osobą odpowiedzialną za nadzorowanie prac z ramienia inwestora (segregator). Inspektor nadzoru zatem nie będzie mógł przedstawić praktykantowi zagadnień typowo z praktycznymi aspektami kierowania budową i prowadzeniem robót budowlanych. W tej kwestii znacznie lepiej sprawdzi się wspomniany wcześniej kierownik budowy. Takie też podejście przyjmują Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny (opinie). Zgodnie z ich opinią praktyka do uprawnień architektonicznych może być odbywania pod opieką inspektora nadzoru, jednak niestety to nie gwarantuje, że wszystkie wymagane zagadnienia zostaną uznane i zaliczone. Warto więc od razu rozpocząć praktykę pod opieką kierownika budowy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami