Blog

04.08.2019

Czym zajmuje się inspektor nadzoru budowlanego?

W artykule znajdziesz:

Czym zajmuje się inspektor nadzoru budowlanego?


Inspektor nadzoru budowlanego to osoba, której pojawienie się na placu budowy powoduje spore zamieszanie (program na komputer). Wynika to z faktu, że w wyniku przeprowadzonej przez niego kontroli, mogą zostać nałożone kary, a nawet może dojść do wstrzymania budowy. Stanowisko inspektora nadzoru budowlanego wiąże się z pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, co oznacza konieczność posiadania uprawnień budowlanych. Co ciekawe, uprawnienia te nie są wymagane, jeśli inspektor pracuje na stanowisku administracyjnym (program na telefon).

Czym zajmuje się inspektor nadzoru budowlanego?

Organem pierwszej instancji w każdej sprawie związanej z nadzorem budowlanym jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jego kompetencje pozwalają na:
• kontrolę budowy,
• kontrolę użytkowanych obiektów budowlanych,
• podejmowanie decyzji o wymierzeniu kary,
• wydawanie nakazów usunięcia nieprawidłowości (program egzamin ustny).

Może on również wydać nakaz rozbiórki obiektu, zastosowania środków zabezpieczających, usunięcia uszkodzeń czy opróżnienia budynku i wyłączenia go z użytkowania. Może on również wydać zgodę na to, aby doszło do zmiany sposobu użytkowania danego obiektu bez potrzeby zgłoszenia. Inspektor powiatowy na terenie swojego powiatu bada przyczyny katastrof budowlanych, a także wszczyna postępowania związane z odpowiedzialnością zawodową (opinie o programie).

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego


Organem wyższego stopnia jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który jednocześnie stanowi organ pierwszej instancji we wszelkich sprawach robót budowlanych i obiektów:
• usytuowanych na terenie portów, przystani morskich, pasa technicznego, wyłącznej strefy ekonomicznej czy morskich wód wewnętrznych (segregator aktów prawnych),
• dróg wojewódzki i krajowych, łącznie z obiektami służącymi do utrzymania tych dróg,
• melioracji podstawowych, hydrotechnicznych piętrzących, regulacyjnych, upustowych oraz kanałów,
• znajdujących się na obszarze lotnisk cywilnych lub kolejowych na terenach zamkniętych, razem z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (promocja 3  w 1).
Najważniejszym organem nadzoru budowlanego jest oczywiście Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami