Czynny stosunek między składnikami

Czynny stosunek między składnikami

Czynny stosunek między składnikami wyrobu lakierowego zachodzi wówczas, gdy przed wyschnięciem powłoki składniki wyrobu reagują między sobą. Wskutek tych reakcji powstaje z substancji składowych nowa homogeniczna substancja o specyficznych właściwościach, D które wpływają korzystnie na utworzoną powłokę (program uprawnienia budowlane na komputer). Chemiczne reakcje składników wyrobu lakierowego są wyjaśnione szczegółowo na przykładzie farby olejnej zawierającej biel ołowianą. Biel ołowiana jest słabo zasadowa, wskutek czego reaguje z kwasami tłuszczowymi D spoiwa tworząc mydła ołowiowe, które są nierozpuszczalne w wodzie D i nie podlegają hydrolizie. Polepszają one przyczepność, twardość, elastyczność i odporność powłoki na starzenie się oraz ograniczają jej przesiąkliwość i pęcznienie w wodzie. Oba przykłady wskazują, jakie stosunki mogą zachodzić pomiędzy spoiwem a pigmentem w pigmentowanych wyrobach malarskich. Wynika stąd, ze zadaniem pigmentów jest nie tylko nadanie powłoce malarskiej określonej barwy i żądanej grubości, lecz i specyficznych właściwości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Elastyczność, nieprzesiąkliwość i odporność na starzenie wyrobów malarskich na spoiwie olejnym lub z żywicy ftalowej zwiększają się, gdy zawierają one biel albo minię ołowianą. Dwutlenek tytanu, grafit i zieleń chromowa zapewniają w odpowiednich spoiwach wysoki stopień odporności pokryć przeciw podwyższonej temperaturze, kwasom i zasadom (uprawnienia budowlane).

Proszek aluminiowy i pokrycia z tym pigmentem odbijają promienie świetlne i cieplne. Przegląd pigmentów stosowanych przede wszystkim do pokryć rdzochronnych, ich podział i niektóre właściwości. Usytuowanie pigmentów w stosunku do strzałek daje przybliżone pojęcie o ich właściwościach (program egzamin ustny).

Mydła metalowe

Ponieważ nie będziecie w praktyce używać pigmentów w stanie nie- związanym, gdyż są dozowane one fabrycznie w gotowych wyrobach lakierowych, nie będą one tu omawiane bardziej szczegółowo. W celu poznania jednak ważniejszych właściwości pigmentów powinniście rozwiązać zadania od Z109 do Z112, wykorzystując barwne tablice 2 i 4 i nabyte już wiadomości (opinie o programie).

To zadanie należy szczegółowo rozwiązać pisemnie. Dotyczy ono minii ołowianej, która jest stosowana w szerokim, zakresie do gruntowania metalu farbami olejnymi lub farbami na bazie żywicy ftalowej. Można wywnioskować o jej ważnym działaniu z punktu widzenia ochrony przed korozją (segregator aktów prawnych). Odpowiedzcie na następujące pytania:

  • W dużych miastach i w okręgach przemysłowych osiadają na od- rdzewionych powierzchniach metalu mikroskopijnie małe, przeważnie reagujące kwaśno, kropelki wody lub cząsteczki pyłu. Wskutek elektrolitycznego działania mogą one tworzyć zaczątki korozji podpowłokowej. Dlaczego pod powłoką z minii ołowianej ich działanie nie jest szkodliwe?
  • Przy utrzymującej się wysokiej wilgotności powietrza wilgoć powoli przenika do ochronnego pokrycia lakierowego. W okręgach przemysłowych zawiera ona ślady obecności C02, S02 i H2S04. Gdyby zanieczyszczenia te dotarły do podłoża, mogłoby dojść do korozji podpowłokowej. W jaki sposób zapobiega temu niebezpieczeństwu minia ołowiana mająca odczyn zasadowy?

Mydła metalowe, jakie tworzą czynne pigmenty z kwasami tłuszczowymi zawartymi w spoiwach olejnych, zmniejszają nasiąkliwość i przesiąkliwość wody przez powłoki lakierowe, a także ich pęcznienie(promocja 3 w 1).

Spośród materiałów służących do ochrony przed korozją pierwsze miejsce pod względem zakresu stosowania zajmują wyroby malarskie lakierowe. Konsystencja ich może być mniej lub bardziej ciekła aż do stanu pasty. Po wyschnięciu tworzą powłoki mocne i dobrze przywierające do metalu. Prócz tego są stosowane jako masy szpachlowe i kity.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !