Blog

07.04.2020

Czyszczak

Czyszczak

 

Czyszczak

Czyszczak - kształtka rurowa, zwykle żeliwna, wmontowana w przewód wodociągowy (c z. wodociągowy) lub kanalizacyjny w celu umożliwienia oczyszczenia przewodu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czyszczalnia - maszyna stosowana w rolnictwie do czyszczenia nasion oraz w przemyśle owocowo-warzywnym do usuwania zanieczyszczeń owoców i warzyw, działająca na zasadzie różnic wielkości, ciężaru właściwego, kształtu itp.

Czyszczenie lasu - zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzane w uprawach, samosiewach i młodnikach, polegające na zwalczaniu chwastów, przerzedzaniu siewów oraz wycinaniu niektórych drzewek w celu regulowania składu gatunkowego i polepszenia jakości uprawy.

Czyszczenie ultradźwiękowe - sposób czyszczenia metali polegający na zanurzeniu czyszczonych części w naczyniu z cieczą czyszczącą poddaną działaniu drgań ultradźwiękowych (o częstotliwości 20 kHz i więcej) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czyściaki - wiązki skręconego, zwiniętego, a następnie związanego niedoprzędu bawełnianego lub odpadkowego.

Czyściarka, kleparka - maszyna rozluźniająco-czyszcząca, stosowana w przędzalnictwie zgrzebnym (odpadkowym) do rozdzielania i oczyszczania odpadków przędnych (wyczesków, plątaczki itp.).

Czyściwo - środki do czyszczenia zabrudzonych narzędzi, przedmiotów obrabianych, stołów warsztatowych; najczęściej stosuje się jako cz. odpadki bawełniane.

Czytanie - pobieranie danych z pamięci komputera lub z nośnika danych (uprawnienia budowlane).

Czytanie maszynowe - automatyczne przekształcanie graficznej postaci informacji w inną postać (np. w impulsy elektryczne) za pomocą czytników perceptronicznych (tzw. czytanie optyczne) lub czytników dokumentów.

Czytanie optyczne - czytanie maszynowe.

Czytnik 1 (komputeracyfrowego) - urządzenie wejściowe komputera cyfrowego, służące do zamiany informacji zapisanej na odpowiednim nośniku (taśmie dziurkowanej, karcie dziurkowanej itp.) na taki zapis, który pozwala na wprowadzenie informacji do komputera (program egzamin ustny).

Czytnik

Czytnik 2 - nadajnik automatyczny sygnałów dalekopisowych uprzednio zarejestrowanych zazwyczaj na taśmie dziurkowanej.

Czytnik dokumentów - czytnik 1, który rozróżnia znormalizowane znaki graficzne; cz.d. odczytują oraz przetwarzają informacje z dokumentów robionych na szybkich drukarkach, maszynach do pisania, sumatorach itp. (opinie o programie).

Czytnik-dziurkarka kart - czytnik spełniający funkcje dziurkarki i czytnika kart.

Czytnik kart - czytnik 1 do odczytywania i pobierania danych z kart dziurkowanych.

Czytnik optyczny, czytnik mikrofilmowy, lektor - aparat projekcyjny umożliwiający człowiekowi odczytanie treści dokumentu zarejestrowanego na zminiaturyzowanym nośniku mikrofilmowym.

Czytnik optyczny pisma - czytnik 1, który w sposób fotoelektryczny odczytuje dane zapisane ręcznie lub maszynowo.

Czytnik perceptroniczny - perceptron.

Czytnik pisma magnetycznego, czytnik znaków magnetycznych - czytnik, który odczytuje dane zapisane ręcznie lub maszynowo na dokumentach źródłowych przy użyciu atramentu lub farby drukarskiej, zawierających substancje magnetyczne; por. atrament magnetyczny.

Czytnik rysunków - czytnik przekształcający zapis sporządzony w formie graficznej na zapis cyfrowy (segregator aktów prawnych).

Czytnik-sorter dokumentów - urządzenie działające samodzielnie lub jako czytnik komputera, stanowiące połączenie optycznego lub magnetycznego czytnika pisma z urządzeniem sortującym odczytywane dokumenty źródłowe wg żądanych kryteriów.

Czytnik taśmy dziurkowanej - czytnik służący do odczytywania zapisu informacji zarejestrowanej na taśmie dziurkowanej.

Czytnik znaków magnetycznych - czytnik pisma magnetycznego.

Ćwiartka - wewnętrzny narożnik u podstawy skrzydeł włoka w kształcie trójkąta wykonany zwykle z podwójnej przędzy; (2) odcinek nadbory lub podbory włoka, na którym osadza się ćwiartki skrzydeł.

Ćwiartkowanie próbki - zmniejszanie uzyskanej próbki ogólnej materiałów sypkich i kawałkowych do wielkości średniej próbki laboratoryjnej przez formowanie stożka, rozpłaszczanie go i dzielenie dwIema prostopadłymi otrzymanego koła; dwie przeciwległe ćwiartki odrzuca się, a z pozostałego materiału ponownie formuje się stożek i czynność tę powtarza się wielokrotnie ćwiekacz - kopyto do mechanicznej produkcji obuwia, na którym cholewka zostaje połączona ze spodem obuwia.

Ćwieki - kamienie wypełniające do uszczelniania muru z kamieni łamanych ćwieki 2 (na jezdni) - krążki metalowe umocowane w nawierzchni ulicy wyznaczające pasy przejść dla pieszych.

Ćwiekowanie 1 - wypełnianie murów z kamieni łamanych małymi kamieniami (ćwiekami).

Ćwiekowanie 2 - nadanie cholewce kształtu kopyta przez naciągnięcie jej na kopyto i przymocowanie dolnych brzegów cholewki do podpodeszwy.

Ćwierćfalówka  płytka krystaliczna, najczęściej z miki, o grubości tak dobranej, że między promieniem zwyczajnym a nadzwyczajnym po przejściu przez nią wytwarza się różnica fazy odpowiadająca 1/4 lub 3/4 długości fali; używana przy wytwarzaniu światła spolaryzowanego (promocja 3 w 1).

Ćwierćprzekrój - ćwierć przekroju przedmiotu; skrócony sposób przedstawiania przedmiotów symetrycznych względem dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyzn.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami