Blog

13.02.2021

Dachy i stropodachy

W artykule znajdziesz:

Dachy i stropodachy

Dachy i stropodachy

Dachy i stropodachy o nośnej konstrukcji stalowej wykonuje się jako strome, spadziste lub płaskie zależnie od rodzaju pokrycia. Dachy strome wykonuje się wyjątkowo. Najczęściej wykonuje się dachy spadziste kryte płytami azbestowo-cementowymi falistymi, blachą falistą, a nawet dachówką (program uprawnienia budowlane na komputer).
Stropodachy wykonuje się o małym nachyleniu z takich samych płyt jak w stropodachach żelbetowych płaskich.

W ostatnich latach wprowadza się i równocześnie bada płyty warstwowe lekkie. Pokazano jedną z płyt, wykonaną z dwóch warstw płyt azbestowo-cementowych przyklejonych do warstwy styropianu. Na obrzeżach płyty znajduje się listwa drewniana ostrugana. Zamiast płyt azbestowo-cementowych stosuje się również sklejkę wodoodporną (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Niektóre wytwórnie przyklejają na wierzchu płyty pokrycie z dwóch warstw papy, którą łączy się na stykach płyt.
Obecnie wprowadza się płyty ścienne i dachowe z blach fałdowych stalowych lub aluminiowych.

Płyty wykonuje się z dwóch blach, między którymi znajduje się ocieplenie ze styropianu, wełny mineralnej, pianki poliuretanowej lub innego tworzywa.
Dachy i stropodachy o konstrukcji nośnej stalowej dzielą się na dachy i stropodachy o małej rozpiętości (do 15,0) i o dużej rozpiętości (powyżej 15,0 m) (uprawnienia budowlane).
Konstrukcję nośną dachów stromych o małej rozpiętości mogą stanowić stalowe dźwigary rozporowe. Stosuje się je w dachach pokrytych płytami azbestowo-cementowymi falistymi lub blachą falistą.

Jeżeli wymagana jest mała wysokość konstrukcji dachowej, można stosować belki walcowane dwuteowe ażurowe, a na nich płatwie i przekrycie z płyt żelbetowych gładkich, korytkowych lub innych (program egzamin ustny).

Świetliki

W budynkach halowych o rozpiętości podpór ponad 15,0 m stosuje się powszechnie kratownice wykonywane z kształtowników stalowych. Zależnie od przeznaczenia budynku, rodzaju pokrycia dachowego oraz wymagań technologicznych kratownice mają różne kształty geometryczne (opinie o programie).
W budynkach nie ogrzewanych stosuje się kratownice o dużym nachyleniu pasa górnego. Na pasie górnym opiera się płatwie z ceowników stalowych w rozstawie ok. 1,0 m, a na nich pokrycie z płyt azbestowo-cementowych falistych, blachy falistej lub fałdowej i przymocowuje je do płatwi.

W budynkach ogrzewanych stosuje się kratownice o małym nachyleniu pasa górnego .Na płatwiach przymocowanych do pasa górnego układa się płyty żelbetowe gładkie lub korytkowe. Można również stosować zbrojone płyty z betonów lekkich, a na nich gładź cementową i pokrycie papowe.
W stropodachach o konstrukcji nośnej stalowej stosuje się często układ bezpłatwiowy. Na różnych pasach wiązarów układa się typowe żelbetowe płyty panwiowe o długości 598 cm przeznaczone do stropodachów o nośnej konstrukcji stalowej. Ocieplenie stropodachu można wykonać w sposób albo w podobny sposób (segregator aktów prawnych).

Świetliki są to oszklone otwory umieszczone w górnej części budynku i służące do oświetlenia pomieszczeń. Świetliki umiejscowione nad klatkami schodowymi służą do oświetlenia biegów. Najczęściej stosuje się je w budynkach o dużych szerokościch, w których oświetlenie wnętrza oknami umieszczonymi w ścianach jest niewystarczające.
Istnieją różne kształty świetlików. Do najczęściej stosowanych należą: gąsienicowe i kalenicowe o przekroju trójkątnym lub prostokątnym.

Różne schematy przekroju świetlików.
Świetliki wykonuje się w halach z dachami lub stropodachami o konstrukcji żelbetowej, metalowej oraz drewnianej (promocja 3 w 1).
Konstrukcję świetlika gąsienicowego o przekroju trójkątnym wykonanego z elementów stalowych na stropodachu żelbetowym.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami