Blog

30.05.2018

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - bazowe elementy składowe

W artykule znajdziesz:

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - bazowe elementy składowe


Specyfikacja zabezpieczeń instalacji ogrzewań wodnych

 

Rozgraniczenie między ogrzewnictwem i ciepłownictwem polega przede wszystkim na określaniu ogrzewniczym systemu zaopatrywanego z kotłowni wewnętrznej, zaś ciepłowniczym, zaopatrywanego ze źródła zewnętrznego.

 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - bazowe elementy składowe

Warto pamiętać o tym, że każdy system ogrzewania składa się z trzech podstawowych elementów, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, a są to: źródło ciepła (jak na przykład: kotłownie lokalne, ciepłownie, paleniska pieca kaflowego, wewnętrzne kotły itd.), sieć przewodów (lub też kanałów, jak: kanały spalinowe w piecu kaflowym czy przewody wewnętrznej instalacji ogrzewania centralnego) oraz odbiornik ciepła (zewnętrzna obudowa pieca kaflowego czy też grzejniki w instalacji wewnętrznej).

 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
Warto pamiętać, że zabezpieczenia te są wykonywanie ściśle według PN - B - 02414 pod tytułem “Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. Głównym zadaniem zabezpieczenia takiego rodzaju instalacji jest przejmowanie zmian objętości czynnika grzejnego, a także niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu ciśnienia.
Wśród wymagań do obowiązkowego zainstalowania takiego systemu można wymienić: ogrzewania wodne pompowe bądź też grawitacyjne, odpowiednią temperaturę wody w instalacji, które nie powinna być większa niż 100 °C, maksymalne ciśnienie (w miejscu podłączenia naczynia wzbiorczego), które nie powinno przekraczać 0.6 MPa oraz wymiennikowy węzeł cieplny, kotłownię z kotłami gazowymi, olejowymi lub elektrycznymi jako źródło ciepła.

Podstawowe elementy zabezpieczeń instalacji ogrzewań wodnych
W skład urządzeń, których głównym zadaniem jest zabezpieczanie instalacji ogrzewczej systemu zamkniętego, wchodzą między innymi: zawór bezpieczeństwa wraz z odpowiednimi rurami, przynależącymi do niego, przeponowe naczynie oraz rura wzbiorcza, osprzęt, a także układ automatycznej regulacji przy źródle ciepła.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami