Zjazdy i wjazdy

Zjazdy i wjazdy
Zjazdy i wjazdy

Zjazdy i wjazdy powinny być starannie wyrównane, a przy gruncie gliniastym — wyłożone prowizoryczną podłogą z bali drewnianych. Praktyka wskazuje na to, że ruch samochodów na prawidłowo urządzonych wjazdach jest bardziej intensywny i zwiększa obrót maszyn o 12-15% w porównaniu ze zjazdami zwykłymi, gruntowymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Schemat organizacji wykonania tego samego wykopu, lecz z podziałem wykopu częściowo (w jednej połowie) na dwie warstwy robocze. Rozwiązanie to polega na zastosowaniu takich sposobów, aby możliwie w największym stopniu uniknąć wprowadzania środków transportowych na dno wykopu. W tym celu przekrój poprzeczny wykopu dzieli się na 3 rozkopy - I, II, III. Rozkop I o wysokości 2 m projektujemy w założeniu wywożenia urobku ładowanego na środki transportowe podstawiane na poziomie terenu, przez co uzyskujemy warunki przelotowości dla transportu urobku z rozkopu I. Rozkop II traktujemy jako rozkop tarasowy, z tym że dno po wykonanym rozkopie I odegra rolę tarasu dla rozkopu II i stanowić będzie znowu trasę przelotową. W tym celu wykonamy dwa zjazdy z obydwu stron wykopu na głębokość pierwszej warstwy (tj. do 2 m) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wreszcie dopiero urobek z rozkopu III załadowany będzie na środki transportowe znajdujące się na dnie wykopu, przy czym w tym celu jeden ze zjazdów trzeba będzie pogłębić do dna wykopu (podczas gdy drugi zjazd pozostanie zagłębiony tylko do 2 m). W ogólnym rezultacie uzyskaliśmy dla rozkopu I warunki przelotowe, rozkop II został wykonany w warunkach tarasowych, a tylko przy rozkopie III (około 20% objętości całego wykopu) środki transportowe musiały być wprowadzone na dno wykopu (uprawnienia budowlane). Sposób ten, ogólnie biorąc, jest ekonomiczniejszy od pierwszego, mimo iż wymaga dodatkowego płytkiego zjazdu (na 2 m głębokości) oraz powoduje dłuższą trasę ruchu koparki. Oczywiście im dłuższy jest wykop, tym bardziej opłacalny będzie podany sposób.

Koparka z wyposażeniem podsiębiernym

Na zakończenie należy podkreślić, iż wykonywanie wykopów zamkniętych za pomocą koparek przedsiębiernych dość często staje się rozwiązaniem niewłaściwym, głównie ze względu na konieczność wprowadzenia środków transportowych na dno wykopu, ze wszystkimi związanymi z tym ujemnymi skutkami (program egzamin ustny). Dlatego też przy projektowaniu organizacji wykopów zamkniętych należy zawsze rozważyć możność zastosowania innych koparek (innych wyposażeń koparki) pracujących Z poziomu terenu, a więc koparek zbierakowych, podsiębiernych, rzadziej chwytakowych nadających się w pierwszym rzędzie do wykopów zamkniętych o małej powierzchni (przyczółki mostowe, wykopy pod osadniki itp.). Również w przypadkach głębszych wykopów zamkniętych (o dwóch warstwach roboczych) lepiej jest koparkę przedsiębierną zastosować tylko w górnej warstwie wykopu i to na taką głębokość, z której koparka ta będzie mogła załadowywać urobek na środki transportowe znajdujące się na poziomie terenu, resztę zaś wykopu wykonać np. koparką zbierakową, przy czym środki transportowe musiałyby w tym przypadku zjeżdżać już tylko na dno rozkopu wykonanego przez koparkę przedsiębierną (np. przy koparce KM-602 3 m poniżej terenu) (opinie o programie).

Koparka z wyposażeniem podsiębiernym stosowana jest do wykonywania wykopów pod budynki, rowów pod fundamenty taśmowe, rowów z pionowymi ścianami, wąskich kanałów przy wysokim poziomie wód gruntowych, rowów dla przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, dla kabli elektrycznych itd., jak również do robót melioracyjnych (segregator aktów prawnych).

W koparce z wyposażeniem podsiębiernym, podobnie jak przedsiębiernym, wyposażenie robocze związane jest sztywno z nadwoziem, przy czym łyżka napełnia się przez podciąganie jej ku podwoziu z dołu ku górze. Cykl roboczy koparki podsiębiernej jest dłuższy od cyklu roboczego koparki przedsiębiernej o 15-25%. Przeciętna wydajność koparki podsiębiernej w stosunku do przedsiębiernej jest o tyleż mniejsza (promocja 3 w 1). Koparki te zwykle wyposażone są w łyżki o pojemności 0,25 do 0,75 m3 (wyjątkowo do 3,0 m3).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !