Blog

26.07.2018

Decyzja o warunkach zabudowy a odrolnienie działki

W artykule znajdziesz:

Decyzja o warunkach zabudowy a odrolnienie działki


Odrolnienie działki jest najprostsze wtedy, gdy danej nieruchomości nie dotyczy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wówczas konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Aby to zrobić należy złożyć do urzędu gminy lub miasta wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Urzędowe formularze takich wniosków można znaleźć w większości urzędów miast i gmin, a także na ich stronach internetowych. W tego rodzaju wniosku muszą znajdować się następujące dane:
• dane identyfikacyjne wnioskodawcy,
• dane identyfikacyjne zaplanowanej inwestycji,
• szczegółowa charakterystyka planowanej inwestycji, łącznie z parametrami technicznymi, sposobem ogrzewania, zapotrzebowaniem na media czy sposobem odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków oraz odpadów.
Opłata skarbowa wymagana do złożenia wniosku wynosi 107zł. Pismo może być złożone przez dowolny podmiot, niekoniecznie musi to być właściciel nieruchomości, ponieważ decyzja o warunkach zabudowy nie ma wpływu na prawa do terenu ani nie narusza prawa własności. Wniosek może być też złożony przez kilka różnych podmiotów – nie przeszkadza to w prowadzeniu postępowania, a każdy wniosek może zostać uwzględniony. Wówczas odpis decyzji trafia do wiadomości wszystkich wnioskodawców, a także właścicieli lub użytkowników wieczystych działki.
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przed jej pojęciem musi on dokonać uzgodnień z organami, które wskazane są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten dotyczy m.in. organów związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, a także melioracji wodnych, w przypadku gruntów, które wykorzystywane są na cele leśne i rolne. Takie uzgodnienie ma formę postanowienia, które musi być wydane w ciągu 2 tygodni, W przypadku, gdy organ nie wyrazi w podanym czasie swojego stanowisko, przyjmuje się, że uzgodnienie zostało dokonane. Zażalenie na postanowienie może wnieść wnioskodawca. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy powoduje odrolnienie gruntu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami