Blog

Formowanie zdjęcie nr 10
26.07.2018

Decyzja o warunkach zabudowy a odrolnienie działki

W artykule znajdziesz:

Decyzja o warunkach zabudowy a odrolnienie działki


Odrolnienie działki jest najprostsze wtedy, gdy danej nieruchomości nie dotyczy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wówczas konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Aby to zrobić należy złożyć do urzędu gminy lub miasta wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Urzędowe formularze takich wniosków można znaleźć w większości urzędów miast i gmin, a także na ich stronach internetowych. W tego rodzaju wniosku muszą znajdować się następujące dane:
• dane identyfikacyjne wnioskodawcy,
• dane identyfikacyjne zaplanowanej inwestycji,
• szczegółowa charakterystyka planowanej inwestycji, łącznie z parametrami technicznymi, sposobem ogrzewania, zapotrzebowaniem na media czy sposobem odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków oraz odpadów.
Opłata skarbowa wymagana do złożenia wniosku wynosi 107zł. Pismo może być złożone przez dowolny podmiot, niekoniecznie musi to być właściciel nieruchomości, ponieważ decyzja o warunkach zabudowy nie ma wpływu na prawa do terenu ani nie narusza prawa własności. Wniosek może być też złożony przez kilka różnych podmiotów – nie przeszkadza to w prowadzeniu postępowania, a każdy wniosek może zostać uwzględniony. Wówczas odpis decyzji trafia do wiadomości wszystkich wnioskodawców, a także właścicieli lub użytkowników wieczystych działki.
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przed jej pojęciem musi on dokonać uzgodnień z organami, które wskazane są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten dotyczy m.in. organów związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, a także melioracji wodnych, w przypadku gruntów, które wykorzystywane są na cele leśne i rolne. Takie uzgodnienie ma formę postanowienia, które musi być wydane w ciągu 2 tygodni, W przypadku, gdy organ nie wyrazi w podanym czasie swojego stanowisko, przyjmuje się, że uzgodnienie zostało dokonane. Zażalenie na postanowienie może wnieść wnioskodawca. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy powoduje odrolnienie gruntu.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Formowanie zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Formowanie zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Formowanie zdjęcie nr 15 Formowanie zdjęcie nr 16 Formowanie zdjęcie nr 17
Formowanie zdjęcie nr 18
Formowanie zdjęcie nr 19 Formowanie zdjęcie nr 20 Formowanie zdjęcie nr 21
Formowanie zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Formowanie zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Formowanie zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Formowanie zdjęcie nr 31 Formowanie zdjęcie nr 32 Formowanie zdjęcie nr 33
Formowanie zdjęcie nr 34
Formowanie zdjęcie nr 35 Formowanie zdjęcie nr 36 Formowanie zdjęcie nr 37
Formowanie zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Formowanie zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Formowanie zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami