Blog

16.08.2018

Decyzja o warunkach zabudowy – krok po kroku

W artykule znajdziesz:

Decyzja o warunkach zabudowy – krok po kroku

Pierwszym krokiem w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, jest przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami. W urzędzie najpierw sprawdzane jest, czy dokument został złożony zgodnie z miejscową właściwością (program na komputer). W przypadku, gdy tak nie jest, wniosek przekazywany jest do właściwego urzędu, a wnioskodawca jest o tym informowany. Pracownicy urzędu sprawdzają również kompletność oraz poprawność wniosku łącznie z załącznikami. Jeśli wystąpią jakieś braki, to inwestor zostanie wezwany do ich usunięcia, na co ma 7 dni od otrzymania wezwania (program na telefon). Jeśli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, wniosek pozostanie bez rozpoznania i konieczne będzie ponowne złożenie dokumentów (program na egzamin ustny).

Terminy do zapłaty

Decyzja o warunkach zabudowy

W przypadku, gdy nie zostanie wniesiona opłata skarbowa za wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy, inwestor będzie miał wyznaczony terminy do zapłaty (promocja 3 w 1). Najczęściej wynosi on od 7 do 14 dni. W przypadku, gdy inwestor nie uiści opłaty skarbowej w podanym terminie, wniosek zostanie zwrócony. W przypadku nieuregulowania opłaty skarbowe za udzielone pełnomocnictwo, wniosek nie będzie zwrócony. W takiej sytuacji organ podatkowy, którym może być wójt, prezydent miasta lub burmistrz, ma prawo do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego (segregator). Wszystkie brakujące dokumenty należy złożyć w urzędzie, od którego przyszło wezwanie do usunięcia braków.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie zabudowy to m.in. mapa zasadnicza, mapa katastralna, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, opisowe i graficzne określenie sposobu zagospodarowania terenu, dowód wpłaty skarbowej, pełnomocnictwo, dokument potwierdzający prawo do uzbrojenie terenu, dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (opinie). Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy można pobrać ze strony urzędu miasta lub gminy, w którym składany jest wniosek. Kopia mapy zasadniczej lub katastralnej musi być wykonana w skali 1:500 lub 1:1000. Do wniosku należy załączyć dokument zawierający informacje o przeznaczeniu oraz gabarycie obiektów budowlanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami