Blog

Przekrój pionowy zdjęcie nr 10
16.08.2018

Decyzja o warunkach zabudowy – krok po kroku

W artykule znajdziesz:

Decyzja o warunkach zabudowy – krok po kroku

Pierwszym krokiem w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, jest przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami. W urzędzie najpierw sprawdzane jest, czy dokument został złożony zgodnie z miejscową właściwością (program na komputer). W przypadku, gdy tak nie jest, wniosek przekazywany jest do właściwego urzędu, a wnioskodawca jest o tym informowany. Pracownicy urzędu sprawdzają również kompletność oraz poprawność wniosku łącznie z załącznikami. Jeśli wystąpią jakieś braki, to inwestor zostanie wezwany do ich usunięcia, na co ma 7 dni od otrzymania wezwania (program na telefon). Jeśli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, wniosek pozostanie bez rozpoznania i konieczne będzie ponowne złożenie dokumentów (program na egzamin ustny).

Terminy do zapłaty

Przekrój pionowy zdjęcie nr 11
Decyzja o warunkach zabudowy

W przypadku, gdy nie zostanie wniesiona opłata skarbowa za wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy, inwestor będzie miał wyznaczony terminy do zapłaty (promocja 3 w 1). Najczęściej wynosi on od 7 do 14 dni. W przypadku, gdy inwestor nie uiści opłaty skarbowej w podanym terminie, wniosek zostanie zwrócony. W przypadku nieuregulowania opłaty skarbowe za udzielone pełnomocnictwo, wniosek nie będzie zwrócony. W takiej sytuacji organ podatkowy, którym może być wójt, prezydent miasta lub burmistrz, ma prawo do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego (segregator). Wszystkie brakujące dokumenty należy złożyć w urzędzie, od którego przyszło wezwanie do usunięcia braków.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie zabudowy to m.in. mapa zasadnicza, mapa katastralna, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, opisowe i graficzne określenie sposobu zagospodarowania terenu, dowód wpłaty skarbowej, pełnomocnictwo, dokument potwierdzający prawo do uzbrojenie terenu, dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (opinie). Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy można pobrać ze strony urzędu miasta lub gminy, w którym składany jest wniosek. Kopia mapy zasadniczej lub katastralnej musi być wykonana w skali 1:500 lub 1:1000. Do wniosku należy załączyć dokument zawierający informacje o przeznaczeniu oraz gabarycie obiektów budowlanych.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Przekrój pionowy zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Przekrój pionowy zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Przekrój pionowy zdjęcie nr 16 Przekrój pionowy zdjęcie nr 17 Przekrój pionowy zdjęcie nr 18
Przekrój pionowy zdjęcie nr 19
Przekrój pionowy zdjęcie nr 20 Przekrój pionowy zdjęcie nr 21 Przekrój pionowy zdjęcie nr 22
Przekrój pionowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przekrój pionowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przekrój pionowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przekrój pionowy zdjęcie nr 32 Przekrój pionowy zdjęcie nr 33 Przekrój pionowy zdjęcie nr 34
Przekrój pionowy zdjęcie nr 35
Przekrój pionowy zdjęcie nr 36 Przekrój pionowy zdjęcie nr 37 Przekrój pionowy zdjęcie nr 38
Przekrój pionowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przekrój pionowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przekrój pionowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami