Blog

11.03.2019

Decyzja okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP – co dalej?

W artykule znajdziesz:

Decyzja okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP – co dalej?

Okręgowa komisja kwalifikacyjna jest uprawniona do wydania decyzji o:
• nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w określonym zakresie i odkreślonego rodzaju,
• odmowie nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w określonym zakresie i określonego rodzaju (program na komputer).
Kopia nadania uprawnień, w momencie, gdy stanie się ostateczne, musi zostać natychmiast przekazana przez komisję do:
• okręgowej izby architektów,
• Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który dokonuje wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (program na telefon).

Za wpis do rejestru należy zapłacić

Decyzja okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP – co dalej?

W przypadku osób, które uzyskały negatywny wynik z ustnej lub pisemnej części egzaminu, wydawana jest decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych (program na egzamin ustny). Okręgowa komisja kwalifikacyjna wydaje też zawiadomienie o możliwości powtórnego przystąpienia do całego egzaminu lub tylko do jego części ustnej, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku i uiszczenia opłaty (promocja 3 w 1). Czynności związane z decyzją są wykonywane natychmiastowo po otrzymaniu przez komisję protokołu z czynności egzaminacyjnych. Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane jest prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i to właśnie on dokonuje do niego wpisów po otrzymaniu kopii decyzji dotyczącej nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (segregator).
Za wpis do rejestru należy zapłacić – koszt podany jest na stronach okręgowych izb architektów. W przepisach nie ma podanych terminów, w jakich postępowanie o nadanie uprawnień ma być przeprowadzone, stąd też procedury mogą trwać nawet kilka miesięcy. Od decyzji wydanej przez okręgową komisję kwalifikacyjną kandydat na uprawnienia może odwołać się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (opinie). Odwołanie należy wnieść nie później niż 14 dni od momentu doręczenia decyzji. Po uprawomocnieniu się decyzji o nadaniu uprawnień organizowane jest uroczyste wręczenie dokumentów podczas specjalnego otwartego spotkania członków osób należących do okręgowej izby architektów i zaproszonych gości.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami