Dekahydronaftalen

 

Dekahydronaftalen

Dekahydronaftalen  dekalina deka, kalka ceramiczna - papier nasycony mieszaniną ałunu, związków aluminium i tragantu, na którym znajduje się ornament lub obrazek przeznaczony do przeniesienia na powierzchnię przedmiotu ceramicznego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dekalescencja - zjawisko izotermicznego pochłaniania ciepła przez stop żelaza podczas podgrzewania w temperaturze przemiany.

Dekalina, dekahydronaftalen - nasycony węglowodór pierścieniowy o dwóch skondensowanych pierścieniach sześciowęglowych; d. otrzymuje się przez katalityczne uwodornienie naftalenu; znajduje ona zastosowanie jako rozpuszczalnik żywic, składnik mieszanek benzynowych, past do obuwia i podłóg.

Dekalkomania - metoda zdobienia wyrobów porcelanowych i fajansowych przez nakładanie gotowych odbitek litograficznych (dekalu).

Dekantacja - oddzielanie cieczy od osadu polegające na ostrożnym usunięciu cieczy po opadnięciu osadu na dno naczynia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dekantat - ciecz klarowana przez dekantację.

Dekanter, odstojnik - pojedynczy aparat lub bateria aparatów, w których powoli zachodzi dekantacja; zawiesina ulega rozwarstwieniu na warstwę klarownej cieczy odpływającej przez przelew oraz szlamu opadającego na dno d. i usuwanego przez znajdujący się tam otwór.

Dekapowanie - dotrawianie (uprawnienia budowlane).

Dekarboksylacja - odszczepienie cząsteczki dwutlenku węgla z cząsteczki kwasu organicznego lub jego soli prowadzące do podstawienia atomu wodoru na miejsce grupy karboksylowej.

Dekarbonizacja - reakcja chemiczna w wyniku której następuje wydzielanie dwutlenku węgla, np. rozkład kwaśnego węglanu sodowego przebiegający wg reakcji 2NaHCO, = NajCOj + H20 + C02; d. stanowi zasadniczą reakcję w procesie kalcynacji przy produkcji sody metodą Solvaya.

Dekarbonizacja wody - usuwanie z wody twardości węglanowej, polegające na przeprowadzeniu rozpuszczonych w wodzie soli wapnia i magnezu w trudno rozpuszczalne wytrącające się związki za pomocą metody cieplnej lub chemicznej; d.w. jest najpospolitszą i najtańszą metodą zmiękczania wody (program egzamin ustny).

Dekarbonylacja - utrata tlenku węgla przez związek zawierający grupę karbonylową.

Dekarstwo - technika krycia dachów; jedna z dziedzin rzemiosła budowlanego.

Dekarz - rzemieślnik zajmujący się kryciem i naprawą dachów (opinie o programie).

Dekatron, lampa zliczająca, lampa licząca dekadowa - lampa (elektronowa) przełącznikowa gazowana przeznaczona do zliczania impulsów elektrycznych w układzie dziesiętnym.

Dekatyzarka - maszyna do dekatyzowania tkanin.

Dekatyzowanie - proces uszlachetniania wyrobu włókienniczego (tkaniny lub dzianiny) mający na celu stabilizację jego wymiarów, co zapobiega odkształceniom w czasie jego użytkowania; d. przeprowadza się przez poddawanie wyrobu włókienniczego działaniu pary wodnej nasyconej lub gorącej wody i następnie chłodzenie jej powietrzem lub wodą w celu uzyskania skurczu.

Deklaracja

Deklaracja - wyrażenie języka źródłowego określające typy zmiennych, obszary pamięci lub stałe programu.

Deklinacja, zboczenie - kątowa odległość punktu na sferze niebieskiej od równika niebieskiego; d. punktów leżących na północnej hemisferze niebieskiej jest dodatnia, a na południowej - ujemna.

Deklinacja magnetyczna, zboczenie magnetyczne - kąt zawarty między południkiem magnetycznym i południkiem geograficznym w danym punkcie powierzchni Ziemi; d.m. jest różna w różnych punktach kuli ziemskiej dekoder 1, deszyfrator - urządzenie do dekodowania informacji (przesyłanej zwykle w postaci sygnałów elektrycznych;) d. stanowi część składową odbiorczych urządzeń telegrafii, telemechaniki itp., a także komputerów.

Dekoder 2 - urządzenie do dekodowania.

Dekoder adresu - dekoder stanowiący część pamięci komputera cyfrowego, przetwarzający adres miejsca pamięci na zbiór sygnałów sterujących zapewniających wybranie adresowanego obiektu.

Dekoder operacji - dekoder stanowiący część jednostki sterującej komputera cyfrowego, przetwarzający kod operacji na zbiór sygnałów sterujących zapewniających automatyczne wykonywanie tej operacji (segregator aktów prawnych).

Dekodowanie 1, deszyfrowanie - proces odwrotny (w sensie użytkowym) do kodowania.

Dekodowanie 2 (w telewizji kolorowej) - przekształcanie całkowitego sygnału wizyjnego obrazu kolorowego na sygnały kolorów podstawowych lub na sygnały różnicowe kolorów.

Dekoktacja - proces zastępujący sterylizację sprzętu medycznego lub płynów, stosowany w przypadku braku sterylizatorów, polegający na kilkunastominutowym działaniu na drobnoustroje wodą wrzącą lub parą wodną nasyconą, przy ciśnieniu atmosferycznym (następuje zabicie tylko postaci wegetatywnych).

Dekokter - urządzenie do dekoktacji.

Dekometr - przyrząd pokładowy wchodzący w skład urządzenia nawigacyjnego systemu decca, pokazujący numer hiperboli wydrukowanej na specjalnej mapie; punkt przecięcia (na mapie) trzech wskazanych przez d. hiperboli wyznacza pozycję statku powietrznego.

Dekompresja - ogólnie: zmniejszenie ciśnienia, np. w cylindrze silnika, w pomieszczeniu stopniowe zmniejszanie ciśnienia działającego na nurka przy wychodzeniu z głębokiego zanurzenia, przeprowadzane w komorze dekompresyjnej w celu uniknięcia choroby kesonowej spadek ciśnienia w kabinie ciśnieniowej samolotu lecącego na dużej wysokości wskutek uszkodzenia kabiny lub w kabinie statku kosmicznego (promocja 3 w 1).

Dekornizacja, odrożenie - usunięcie rogów stosowane u bydła, przede wszystkim u buhajów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi obsługującemu zwierzęta oraz uniknięcia pobodzenia innych zwierząt.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !