Deski i bale

Deski i bale

W tarcicy bocznej pochodzącej z obwodowej części kłody (rys. 306) decydującą rolę odgrywa kurczenie się w kierunku stycznym. Zewnętrzna płaszczyzna deski, bardziej odległa od środka kłody i mająca bardziej styczny układ słojów niż płaszczyzna zwrócona ku rdzeniowi, kurczy się silniej; wskutek tego deska przybiera kształt nieckowaty (szerokość górnej płaszczyzny mniejsza niż szerokość dolnej płaszczyzny).

Zjawisko to występuje tym wyraźniej, im dalej deska leży od rdzenia i im większa jest jej grubość i szerokość; jest to jedna z przyczyn wycierania desek bocznych w małych grubościach.
Sortymenty, w których słoje roczne przebiegają po przekątnej, ulegają zniekształceniu wskutek tego, że wzdłuż przekątnej (a więc stycznie do układu słojów) występuje silne kurczenie się w kierunku stycznym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Deski i bale wytarte promieniowo, o tzw. stojącym układzie słojów, wykazują mniejszy skurcz i kurczą się bardziej równomiernie.

Deski zawierające rdzeń wykazują największe zmniejszenie grubości na bokach (skurcz styczny), najmniejsze w rdzeniu (skurcz promieniowy) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dlatego też drewniane elementy wymienne, które mają zachować wymiary odpowiadające układowi pasowań wykonuje się z tarcicy rdzeniowej (promieniowe sztuki tarcicy zawierające rdzeń), której krawędzie pokrywają się z anatomicznymi kierunkami. Dzięki temu zmiany wymiarów są mniejsze, a zniekształcenia przekroju występują w nieznacznym stopniu.
Tarcica o krętym przebiegu włókien paczy się w sposób wichrowaty, co jeszcze bardziej obniża jej wartość techniczną.

Paczenie się tarcicy utrudnia jej zastosowanie oraz powoduje zwiększenie ilości odpadów przy dalszej obróbce, zwłaszcza przy struganiu. W meblach następstwem paczenia się jest silniej lub słabiej zarysowane odkształcenie składowych części zespołu (uprawnienia budowlane).
Sęki zawierają drewno o dużym ciężarze właściwym i zbitej budowie; w związku z tym kurczą się one w czasie wysychania silniej niż otaczające warstwy drewna, prócz tego wzdłuż średnicy sęka działa kurczenie się promieniowe, a w otaczających warstwach drewna wzdłuż włókien. Następstwem tych nierównomierności jest obluźnianie i wypadanie słabo zrośniętych sęków.

Wilgotność drewna

Sęki przebiegające na wskroś wystają po suszeniu nad płaszczyznę tarcicy; sęk bowiem nieznacznie kurczy się wzdłuż swego kierunku osiowego (wzdłuż włókien), grubość zaś tarcicy podlega znacznie większemu kurczeniu się promieniowemu (program egzamin ustny).

Drewno użyte w budownictwie oraz na wyposażenie ogrzewanych wnętrz musi być dostosowane do przyszłych warunków temperatury i wilgotności. Szkodliwe jest zastosowanie zarówno drewna mokrego, jak drewna nadmiernie wysuszonego (paczenie się na skutek pęcznienia). Warunki klimatyczne ogrzewanych wnętrz ulegają w zależności od pory roku dużym zmianom, co ujemnie wpływa na zachowanie się drewna. W okresie zimowym wnętrza są ogrzewane. Na skutek wentylacji dopływa z zewnątrz powietrze o niskiej temperaturze, a więc o małej wilgotności bezwzględnej (opinie o programie).

Zawartość wilgoci w dopływającym powietrzu jest tym mniejsza, im niższa jest temperatura zewnętrzna. Powietrze to ogrzewa się w pomieszczeniach, wskutek czego wzrasta jego niedosyt wilgoci; wilgotność względna w pomieszczeniach spada przy długotrwałych mrozach do poziomu 30-40%, a równoważna wilgotność drewna do i poziomu 4-5%.
W miesiącach letnich dopływa z zewnątrz ciepłe powietrze o dużej wilgotności bezwzględnej i o temperaturze wyższej niż temperatura powietrza wewnątrz budynku. Temperatura dopływającego powietrza obniża się we wnętrzu budynku, wskutek czego wzrasta wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach (segregator aktów prawnych).

Wilgotność drewna podnosi się stopniowo, osiągając w jesieni (październik, listopad) poziom 12-13%. W tych warunkach drewno znajdujące się w ogrzewanych pomieszczeniach wysycha i kurczy się w okresie zimowym, nawilża się i pęcznieje w okresie letnim. Zmiany te powtarzają się okresowo; można je wyeliminować przez klimatyzację pomieszczeń, stwarzając w sposób sztuczny warunki stałej temperatury i stałej względnej wilgotności powietrza. Przebieg zmian, jakim podlega drewno w budynkach mieszkalnych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !