Deskowania umocowane do zbrojenia samonośnego

Deskowania umocowane do zbrojenia samonośnego

Rusztowanie można wykonać z dwóch części, przy czym górna za pośrednictwem przyrządów do opuszczania spoczywa na rusztowaniu dolnym (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy deskowaniu powierzchni krzywych w skład górnego rusztowania wchodzą krążyny o kształtach dopasowanych do przekroju rur. Deskowania ścian pionowych rur można oprzeć na krążynach lub słupach umocowanych do szkieletu zbrojenia stalowego.

Jeśli budowla wodna jest zbrojona sztywnymi szkieletami stalowymi, to deskowanie można umocowywać do tych szkieletów.
Zbrojenie samonośne w budowlach wodnych ma odrębny charakter. Zbrojenie to jest szczególnie korzystne, gdy występuje łącznie z okładzinami żelbetowymi prefabrykowanymi, które początkowo spełniają rolę deskowań, a po zabetonowaniu konstrukcji stanowią jej okładzinę, tj. powierzchnię zewnętrzną (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W ten sposób zbrojenie konstrukcji żelbetowej wykorzystuje się jako sztywne oparcie do umocowania elementów okładziny oraz urządzeń służących do transportu i układania betonu.

Ponadto unika się potrzeby stosowania deskowań, rusztowań, pomostów itp. urządzeń pomocniczych przy betonowaniu konstrukcji oraz uniezależnia się wykonawstwo od okresu twardnienia betonu i terminów rozdeskowania. Zużycie drewna na rusztowania ogranicza się tu jedynie do niewielkiej powierzchni elementów konstrukcyjnych, jak zazębienia, otwory, bruzdy. Unika się również całego procesu rozdeskowywania i przenoszenia tarcz deskowania przestawnego oraz wszystkich robót z tym związanych (uprawnienia budowlane). Zbędna staje się też obróbka powierzchni betonu, ścinanie sworzni do umocowywania deskowań, wypełnianie otworów do przepuszczania ściągów oraz . miejsc, z których wyciekła zaprawa. Należy jedynie wykończyć obróbkę spoin stykowych elementów okładziny.

Elementy okładziny można ustawić wzdłuż frontu robót betonowych równocześnie z konstrukcją zbrojenia. Prace te można wykonywać w zimie, przeznaczając okres letni na betonowanie. Poza tym istnieje możność ustawienia zawczasu zbrojenia wraz z okładziną,w dowolnym miejscu budowli (filary, ściany, śluzy). Betonowanie sąsiednich bloków przedzielonych szczelinami dylatacyjnymi można przeprowadzić niezależnie (program egzamin ustny). Należy dodać, że ułożone w podobny sposób i przymocowane do zbrojenia samonośnego okładziny mogą zastąpić dotychczas stosowaną okładzinę stalową rur, wlotów do turbin i innych urządzeń pracujących pod ciśnieniem i przepuszczających wodę o znacznych prędkościach przepływu.

Uproszczenie organizacji

Praktyka wykazała, że okładziny żelbetowe są trwalsze niż stalowe, prowadzenie robót jest uproszczone, zaś utrzymanie porządku na budowie ze względu na brak rusztowań - łatwiejsze. Przy stosowaniu wyżej podanych metod sprawą decydującą o terminach wykonania budowli wodnych stają się nie roboty betonowe, lecz możliwość przygotowania odpowiedniego frontu tych robót.

Dzięki stosowaniu zbrojenia samonośnego spawanego i prefabrykowanych elementów okładziny przy wznoszeniu betonowych i żelbetowych budowli rozwiązane zostaje zagadnienie wykonawstwa w zupełnie inny sposób niż dotychczas (opinie o programie). Możliwe jest mianowicie wykonywanie robót betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu pełnej mechanizacji robót, począwszy od przygotowania, transportu, układania i zagęszczania betonu, a skończywszy na formowaniu bloków, których kształty ustalają wymiary okładziny. Wiele procesów budowlanych związanych z nadaniem blokom wymaganych kształtów staje się zbędne, co upraszcza i ułatwia organizację robót betonowych i skraca czas ich wykonania (segregator aktów prawnych).

Uzyskanie w jednym rozwiązaniu technicznym połączenia wszystkich warunków, jakim powinna odpowiadać budowla wodna (np. zwiększenie trwałości budowli dzięki zastosowaniu okładzin o znacznej odporności na wpływy zewnętrzne, uproszczenie organizacji i wykonawstwa robót, przyśpieszenie tempa i terminów ukończenia robót), należy ocenić jako poważny krok naprzód w dziedzinie budownictwa wodnego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w budownictwie wodnym konstrukcje żelbetowe ze zbrojeniem samonośnym i płytami okładzinowymi znajdują szerokie zastosowanie, co wpływa na wypieranie tradycyjnych metod wykonawstwa (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !