Blog

15.02.2019

Deskowanie stropów żelbetowych płytowo-żebrowych

W artykule znajdziesz:

Deskowanie stropów żelbetowych płytowo-żebrowych

W deskowaniu wykonuje się stropy żelbetowe płytowo-żebrowe monolityczne, stropy żelbetowe płytowe monolityczne i stropy na belkach stalowych (program na komputer). W przypadku stropów żelbetowych płytowo-żebrowych deskowanie może być wykonane dwoma sposobami. Pierwszym z nich jest stosowanie specjalnych stempli i związanie ich za pomocą tężników. Kolejny etap prac to przycięcie rygli do odpowiedniego wymiaru, a następnie przybicie rygli do stempli. Do deskowania płyt wykorzystywane są gotowe tarcze (program na telefon). Stropowe deskowanie płyt może być wykonane również za pomocą pojedynczych desek, które są zwykle jednorazowego użytku. Deski przybija się do rygli za pomocą gwoździ.

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Stropy żelbetowe płytowo-żebrowe

Po odpowiednio wykonanym deskowaniu płyty można swobodnie chodzić, co znacznie ułatwia prace związane z ustawieniem słupów czy układaniu koryt żeber i podciągów w znajdujących się niżej ryglach (program na egzamin ustny). Tam, gdzie deskowania płyty łączą się z korytami belek, przybijane są deski czołowe. Durga metoda deskowania stropowego dla stropów płytowo-żebrowych wymaga wyposażenie stempli w głowice, które następnie podpierane są za pomocą zastrzałów (promocja 3 w 1). W tym wypadku przy stemplowaniu betonu należy zachować odstęp wynoszący około 1 m. Co ważne, stemple muszą być umieszczone wyłącznie pod korytami belek, a następnie usztywnione za pomocą tężników oraz ułożona na głowicach stempli. Kolejne etapy prac polegają na ustawieniu rygli na przybitych do tarcz bocznych żeber desek podporowych.
Bardzo ważnym etapem prac jest ułożenie tarcz deskowania płyty (segregator). Należy pamiętać o tym, że rygle muszą być rozmieszczone co 0,5-1m – jest to uzależnione od masy płyty. Następne prace polegają na poziomowaniu. Wykonuje się je przybijając do desek podporowych podkładki lub podcinając deski podporowe. Rygle należy zamocować do bocznych tarcz belek, przybijając je. Na ryglach układa się następnie tarcze, zaczynając od strony czołowej (opinie). Jeśli zamiast tarcz stosowane są deski, trzeba każdą z nich przybić za pomocą gwoździ do rygli. Ta metoda deskowania pozwala na zmniejszenie ilości stempli.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami