Blog

08.04.2020

Digitron

W artykule znajdziesz:

Digitron

Digitron

Digitron - wskaźnik cyfrowy będący wskaźnikiem jarzeniowym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dimery - cząsteczki utworzone przez połączenie się dwóch takich samych cząsteczek prostych (monomerów).

Dimorfizm, dwupostaciowość - zjawisko występowania tej samej substancji chemicznej w dwóch odmianach krystalicznych, często o różnych własnościach fizykochemicznych.

Dingi, dinghy - jednomasztowa mała łódź żaglowa;(2)gumowa tratwa napełniana powietrzem, używana na morzu i w lotnictwie.

Dioda - przyrząd elektronowy o dwóch elektrodach, np. lampa elektronowa (d. lampowa), przyrząd półprzewodnikowy (d. półprzewodnikowa), mający niesymetryczną charakterystykę prądowo-napięciową, łatwo przepuszczający prąd elektryczny w jednym kierunku, a nie przepuszczający go wcale lub tylko w niewielkim stopniu w kierunku przeciwnym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dioda barritt  - dioda półprzewodnikowa mikrofalowa, której działanie polega na iniekcji nośników mniejszościowych przez barierę Schottky’ego do półprzewodnika, w którym występuje przebicie skrośne pod wpływem drugiego złącza; d.b. może zawierać złącza metal-półprzewodnik lub dwa złącza p-n.

Dioda dielektryczna - dioda składająca się z kryształów dielektryka (siarczku kadmu) z naparowanymi stykami metalowymi elektrod (uprawnienia budowlane).

Dioda dwukierunkowa - diak.

Dioda elektrochemiczna, solion - dioda, w której między elektrodami znajduje się elektrolit (np. roztwór jodu w wodnym roztworze jodu potasu), o własnościach zbliżonych do własności diod półprzewodnikowych.

Dioda elektroluminescencyjna, dioda świecąca, DEL - dioda złączowa wykorzystująca zjawisko emitowania fotonów przez niektóre kryształy w wyniku rekombinacji nośników ładunku; d. e. wykonywane są z arsenku galu (do emisji promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni) lub z mieszaniny arsenku galu i fosforku galu (doemisji promieniowania w zakresie widzialnym); zoh. laser półprzewodnikowy.

Dioda emiterowa - złącze emiterowe (program egzamin ustny).

Dioda Ksakiego - dioda tunelowa.

Dioda gazowana - lampa elektronowa dwuelektrodowa gazowana, w której nośnikami ładunków elektrycznych są nie tylko elektrony, lecz również jony, powstające w wyniku zderzeń elektronów z cząsteczkami gazu, wypełniającego bańkę lampy.

Dioda Gunna - dioda półprzewodnikowa, w której wykorzystywane jest zjawisko Gunna; d. G. nie zawiera złącza p-n, a tylko warstwę n (arsenku galu) umieszczoną pomiędzy dwoma metalowymi doprowadzeniami (opinie o programie).

Dioda impatt - dioda lawinowa o wyraźnym rozgraniczeniu między obszarem, w którym powstaje jonizacja lawinowa i obszarem unoszenia, przez który nośniki przechodzą bez powielania dioda impulsowa.

Dioda przełączająca - dioda półprzewodnikowa o dużej szybkości działania, tj. stosunkowo małej bezwładności elektrycznej (uzyskanej dzięki odpowiedniemu rozkładowi domieszek), stosowana w układach impulsowych i przerzutnikowych, w powielaczach częstotliwości.

Dioda kolektorowa

Dioda kolektorowa - złącze kolektorowe.

Dioda lawinowa - dioda, w której jest wykorzystane zjawisko jonizacji lawinowej i efekt czasu przelotu nośników przez obszar ładunku przestrzennego w złączu stosowane są jako elementy mikrofalowe.

Dioda LSA (z ang. limited space-charge accumulation) - dioda półprzewodnikowa, w której jest wykorzystane zjawisko Gunna i w której układ elektroniczny z nią współpracujący nie dopuszcza do akumulacji ładunku przestrzennego.

Dioda mikrofalowa - dioda mogąca pracować w zakresie dużych częstotliwości (rzędu wielu tysięcy megaherców) (segregator aktów prawnych).

Dioda ostrzowa - dioda półprzewodnikowa składająca się z kryształu półprzewodnika (najczęściej germanu lub krzemu) jako jednej elektrody i stykającego się z nim trwale ostrza metalowego - jako drugiej elektrody.

Dioda podwójna - duodioda.

Dioda pojemnościowa - waraktor.

Dioda połowa - dioda otrzymana w wyniku połączenia w tranzystorze polowym elektrody bramki z elektrodą źródła; d. p. wykorzystywana jest do generacji drgań piłokształtnych.

Dioda prostownicza - dioda przeznaczona do prostowania prądu.

Dioda próżniowa - lampa elektronowa próżniowa mająca dwie elektrody; katodę i anode.

Dioda przełączająca - dioda impulsowa.

Dioda Shockleya - przyrząd półprzewodnikowy o strukturze czterowarstwowej, z dwoma stanami stabilnymi w kierunku przewodzenia; różni się od tyrystora tym, że nie ma wyprowadzonej na zewnątrz trzeciej elektrody (bramki); d. S. stosowane są w technice impulsowej (promocja 3 w 1).

Dioda Sehottky’ego, dioda z gorącymi nośnikami - dioda półprzewodnikowa ze złączem czynnym typu metal - półprzewodnik, w obszarze którego tworzy się bariera zw. barierą Schottky’ego; gdy d. S. jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia nośniki większościowe z półprzewodnika są iniektowane do metalu i mają tam znacznie większą szybkość niż ich szybkość cieplna, a więc są to nośniki gorące.

Dioda strumieniowa - element strumieniowy mający duży opór w kierunku zaporowym przepływu strumienia płynu w porównaniu do oporu w kierunku przewodzenia.

Dioda szumowa - dioda przeznaczona do pracy jako wzorcowe źródło szumów.

Dioda świecąca - dioda elektroluminescencyjna.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami