Blog

28.02.2019

Dlaczego inspektor nadzory inwestorskiego nie może być opiekunem praktyk?

W artykule znajdziesz:

Dlaczego inspektor nadzory inwestorskiego nie może być opiekunem praktyk?

Jedną z kwestii wzbudzających sporo kontrowersji jest odbywanie praktyki zawodowej pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego (program na komputer). Wiadomo, że taka osoba pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwa, posiada uprawnienia budowlane oraz należy do samorządu zawodowego. Oznacza to, że spełnia warunki określone w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). Okazuje się jednak, że mimo to nie może być opiekunem praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych. Po części wynika to z art. 14.4 Prawa budowlanego, z którego wynika, że praktykant musi pełnić na budowie funkcję techniczną, co oznacza wykonywanie, odbudowę, rozbudowę, montaż, demontaż, rozbiórkę, remont czy nadbudowę obiektu budowlanego w określonym miejscu (program na egzamin ustny).

Naczelny Sąd Administracyjny

Dlaczego inspektor nadzory inwestorskiego nie może być opiekunem praktyk?

Z powyższego wynika, że obowiązkiem praktykanta jest branie czynnego udziału w pracach budowlanych, które są przecież nadzorowane przez kierownika budowy, a nie przez inspektora nadzoru, który w tych pracach nie bierze czynnego udziału (promocja 3 w 1). Co więcej, zakres prac wykonywanych przez kierownika budowy jest zdecydowanie większy niż inspektora nadzoru, dlatego praktykant nie mógłby w wystarczającym stopniu zgłębić wszystkich wymaganych do uprawnień zagadnień (segregator).
To wszystko oznacza, że inspektor nadzoru inwestorskiego w żadnym wypadku nie może pełnić roli opiekuna praktyki zawodowej. Interpretacja ta została przyjęta nie tylko przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne, ale również przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. Akt IV SA 364/97. Zgodnie z tym wyrokiem „Prowadzenie prac budowlanych z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego nie może spełniać wymogów odbywania praktyki budowlanej pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane” (opinie). Z wyroku nr VI SA/Wa 935/13 wynika natomiast, że warunkiem zaliczenia praktyk jest wykonywanie funkcji technicznych, a inspektor nadzoru inwestorskiego takich funkcji nie sprawuje – jego zadaniem jest wyłącznie nadzorowanie budowy z upoważnienia inwestora.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami