Blog

13.09.2019

Zakres praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Zakres praktyki zawodowej


Zakres praktyki zawodowej zawsze musi odpowiadać tematyką specjalności uprawnień budowlanych, o jakie stara się kandydat (program na komputer). Zgodnie z obowiązującymi przepisami praktyka zawodowa przejdzie postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez okręgową komisję kwalifikacyjną wyłącznie wtedy, gdy praktykant wykonywał prace polegające na „bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie”. W taką definicję nie wpisują się wszystkie stanowiska pracy, dlatego należy dokładnie przemyśleć kwestię angażu, jaki zostanie zapisany w umowie (program na telefon).

Niemniej ważny jest czas pracy, ponieważ praktykę zawodową określa się w tygodniach, przy czym każdy tydzień musi trwać minimum 5 dni. Niekiedy zdarza się, że tygodnie, w trakcie których są tzw. długie weekendy, nie są zaliczane przez komisje kwalifikacyjne. Niektóre komisje idą na rękę kandydatom na uprawnienia budowlane i zliczają wszystkie dni, a następnie dzielą je na tygodnie, dzięki czemu każdy dzień pracy zostaje zaliczony do praktyki zawodowej.

W przypadku praktyki do uprawnień budowlanych najmniejsze znacznie ma rodzaj umowy, na podstawie której się odbywają. Może to być zarówno umowa o pracę i jakakolwiek umowa cywilnoprawna (program egzamin ustny). Jeśli jednak praca nie jest na pełen etat, to warto wcześniej dowiedzieć się, jak dana komisja interpretuje przepisy związane z tą kwestią. Bardzo ważne jest to, aby do praktyki zawodowej zaliczać wyłącznie te prace, z którym naprawdę miało się styczność. Wynika to z faktu, że egzamin ustny opiera się przede wszystkim na tym, jakie prace wykonywane były w trakcie praktyki zawodowej (opinie o programie).

Opisanie obiektu

Zakres praktyki zawodowej


Komisja kwalifikacyjna może zadawać bardzo szczegółowe pytania związane z wiedzą obejmującą wpisany zakres praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych). Z tego właśnie względu w zestawieniu zbiorczym praktyki zawodowej należy wpisać wyłącznie te czynności, przy których faktycznie brało się udział. Niemniej ważne jest dokładne opisanie obiektu, przy którego projektowaniu lub budowie brał udział kandydat na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami