Blog

10.06.2019

Dlaczego uprawnienia budowlane muszą być w ustawie?

W artykule znajdziesz:

Dlaczego uprawnienia budowlane muszą być w ustawie?

Na wniosek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył kwestie związane z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). W orzeczeniu ustalono, że „ograniczanie uprawnień budowlanych, do których wprowadzenia upoważnia właściwe organy art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego, stanowi ingerencję w konstytucyjną wolność wykonywania zawodu”, a według Trybunału „dla takiej materii Konstytucja zastrzega wyłączność ustawy (program na komputer).

Dlaczego uprawnienia budowlane muszą być w ustawie?

Rozporządzenie nie może w tym zakresie zastępować Prawa budowlanego”. Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją uznał dwa konkretne zapisy, a dokładnie art. 16 pkt. 3 Prawa budowlanego oraz paragraf 22 pkt 1 wspomnianego rozporządzenia razem z załącznikiem, w którym określone są wymagania dotyczące wykształcenia do uzyskania specjalności kolejowej (program na telefon).

Pierwszy z wymienionych przepisów przekazuje zakres uprawnień budowlanych do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, razem z ich ograniczeniami, przy czym nie ma w nim wytycznych związanych z treścią rozporządzenia (opinie o programie). Każdy z zakwestionowanych przepisów przestał obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia wyroku, czyli 12 lutego 2019 roku. Właśnie od tego dnia przestało obowiązywać całe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3 w 1). Niestety prace nad nowelizacją ustawy nie zostały zakończone przed tą datą, dlatego zarówno Izba Architektów RP, jak i Polska Izba Inżynierów Budownictwa, nie mogą nadawać uprawnień budowlanych.

Senacka komisja

W senackiej komisji ustawodawczej przygotowano projekt nowelizacji prawa budowlanego, który polega na przeniesieniu przepisów związanych z zakresem uprawnień budowlanych i ich ograniczeń z rozporządzenia do ustawy (program egzamin ustny). W projekcie uwzględniono oczywiście przepisy przejściowe, według których osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane przed wejściem w życie ustawy, zachowują uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami