Dlaczego uprawnienia budowlane muszą być w ustawie?

Na wniosek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył kwestie związane z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). W orzeczeniu ustalono, że „ograniczanie uprawnień budowlanych, do których wprowadzenia upoważnia właściwe organy art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego, stanowi ingerencję w konstytucyjną wolność wykonywania zawodu”, a według Trybunału „dla takiej materii Konstytucja zastrzega wyłączność ustawy (program na komputer).

Dlaczego uprawnienia budowlane muszą być w ustawie?

Rozporządzenie nie może w tym zakresie zastępować Prawa budowlanego”. Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją uznał dwa konkretne zapisy, a dokładnie art. 16 pkt. 3 Prawa budowlanego oraz paragraf 22 pkt 1 wspomnianego rozporządzenia razem z załącznikiem, w którym określone są wymagania dotyczące wykształcenia do uzyskania specjalności kolejowej (program na telefon).

Pierwszy z wymienionych przepisów przekazuje zakres uprawnień budowlanych do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, razem z ich ograniczeniami, przy czym nie ma w nim wytycznych związanych z treścią rozporządzenia (opinie o programie). Każdy z zakwestionowanych przepisów przestał obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia wyroku, czyli 12 lutego 2019 roku. Właśnie od tego dnia przestało obowiązywać całe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3 w 1). Niestety prace nad nowelizacją ustawy nie zostały zakończone przed tą datą, dlatego zarówno Izba Architektów RP, jak i Polska Izba Inżynierów Budownictwa, nie mogą nadawać uprawnień budowlanych.

Senacka komisja

W senackiej komisji ustawodawczej przygotowano projekt nowelizacji prawa budowlanego, który polega na przeniesieniu przepisów związanych z zakresem uprawnień budowlanych i ich ograniczeń z rozporządzenia do ustawy (program egzamin ustny). W projekcie uwzględniono oczywiście przepisy przejściowe, według których osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane przed wejściem w życie ustawy, zachowują uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !