Blog

01.03.2019

Do czego potrzebne są uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Do czego potrzebne są uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane to państwowy dokument, który potwierdza posiadanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności (program na komputer). Co więcej, zarówno inżynier budownictwa, jak i projektant to zawody zaufania publicznego, dlatego nie każdy może zdobyć uprawnienia budowlane. Na pewno dokument ten ma wiele zalet, a do najważniejszych zalicza się zwiększenie wartości rynkowej osoby, która je posiada, a także podniesienie swoich kwalifikacji i pewności siebie (program na telefon). Uprawnienia dają też możliwość prowadzenia własnej firmy projektowej i podbijania zarówno projektów budowlanych, jak i wykonawczych. Ponadto dają one znacznie większą swobodę oraz niezależność, co na współczesnym rynku pracy jest bardzo ważne.

Pełnoprawni uczestnicy procesu budowlanego

Do czego potrzebne są uprawnienia budowlane?

Na pewno uprawnienia to przepustka to wyższych stanowisk – dzięki nim można zostać projektantem lub kierownikiem budowy (program na egzamin ustny). Są to pełnoprawni uczestnicy procesu budowlanego, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie obowiązki. Do obowiązków osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania zalicza się:
• sporządzanie projektów architektoniczno-budowlanych, które są zgodne z aktualnymi przepisami oraz decyzjami o warunkach zabudowy itd.,
• uzyskiwanie wszelkich niezbędnych opinii i decyzji,
• pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na żądanie właściwego organu lub inwestora (promocja 3 w 1).
Zupełnie inne obowiązki ma kierownik budowy, którego podstawowym zadaniem jest protokolarne przejęcie terenu budowy od inwestora oraz odpowiednie jego zabezpieczenie, łącznie z wszystkimi obiektami budowlanymi, stałymi punktami osnowy geodezyjnej, urządzeniami technicznymi i podlegającymi ochronie elementami środowiska kulturowego i przyrodniczego (segregator). Kierownik budowy ma też obowiązek prowadzenia dokumentów budowy oraz zapewnianie geodezyjnego wytyczenia obiektu. W zakres jego uprawnień wchodzi także organizacja procesu budowy, kierowanie robotami budowlanymi i koordynacja zadań związanych z zachowaniem przepisów BHP na terenie budowy. W razie potrzeby kierownik budowy może wstrzymać wykonywanie prac budowlanych (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami