Blog

Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 10
03.04.2019

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje?

W artykule znajdziesz:

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje?

Jednym z uczestników procesu budowlanego może być inspektor nadzoru inwestorskiego (program na komputer). Wyznacza go inwestor, najczęściej w sytuacji, gdy zatrudniona ekipa budowlana ma własnego kierownika budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót budowlanych. Polecenia te muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Mogą dotyczyć m.in.:
• usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
• wykonania badań lub prób,
• przedstawienia ekspertyz dotyczących dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie urządzeń technicznych lub wyrobów budowlanych,
• przedstawienia ekspertyz dotyczących wykonywanych robót budowlanych (program na telefon).

Nieprawidłowo wykonane roboty

Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 11
Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje?

Kierownik budowy może zażądać od kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy ponownego wykonania nieprawidłowo wykonanych robót lub dokonania poprawek (program na egzamin ustny). Może on również nakazać wstrzymanie dalszych robót budowlanych, jeśli ich kontynuowanie mogłoby doprowadzić do zagrożenia lub przyczynić się do powstania niedopuszczalnej niezgodności z pozwoleniem budowlanym bądź projektem. W przypadku, gdy dany obiekt wymaga ustalenia dwóch inspektorów nadzoru budowlanego, inwestor ustanawia jednego z nich jako koordynatora czynności inspektorów na budowie (promocja 3 w 1).
Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje inwestora na budowie. Jego obowiązkiem jest kontrolowanie, czy prace na budowie są prowadzone zgodnie z projektem, przepisami, pozwoleniem na budowę i zasadami wiedzy technicznej (segregator). Inspektor sprawdza też jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych, biorąc pod uwagę m.in. czy zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. Jednym z ważniejszych obowiązków tej osoby jest sprawdzanie oraz dokonywanie odbioru robót, które ulegają zakryciu lub zaniknięciu. Powinien on również uczestniczyć w próbach i odbiorach instalacji, przewodów kominowych czy urządzeń technicznych. Inspektor dokonuje potwierdzenia wykonanych prac i na żądanie inwestora może kontrolować rozliczenia budowy. Funkcję tę może pełnić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane (opinie).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 16 Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 17 Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 18
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 19
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 20 Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 21 Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 22
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 32 Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 33 Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 34
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 35
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 36 Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 37 Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 38
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zegarek pięciofunkcyjny zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami