Blog

23.06.2019

Do czego uprawniają specjalności inżynieryjne?

W artykule znajdziesz:

Do czego uprawniają specjalności inżynieryjne?


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mogą być nadawane w specjalności mostowej, drogowej, hydrotechnicznej, kolejowej lub wyburzeniowej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Zdecydowanie najchętniej wybierane są uprawnienia inżynieryjne drogowe oraz mostowe (program na komputer).

Do czego uprawniają specjalności inżynieryjne?

Specjalność inżynieryjna mostowa bez ograniczeń pozwala na projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi takich obiektów, jak:
• drogowe obiekty inżynierskie w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
• kolejowe obiekty inżynieryjne, do których zalicza się mosty, wiadukty, przepusty, tunele liniowe (program na telefon), podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych, ściany oporowe i inne obiekty zgodne z przepisami w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie (program egzamin ustny).
Ponadto uprawnienia w tej specjalności do projektowania bez ograniczeń pozwalają na obliczanie światła przepustów i mostów (opinie o programie).

W przypadku uprawnień mostowych w zakresie ograniczonym możliwe jest projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi, które związane są z przepustami lub jednoprzęsłowymi obiektami mostowymi, które muszą spełniać następujące warunki:
• posadowienie na stabilnym gruncie,
• obiekty jednoprzęsłowe,
• przęsło wykonane z zastosowaniem prefabrykatów,
• rozpiętość przęsła do 21 m.
Specjalność inżynieryjna drogowa bez ograniczeń daje prawo do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi takich obiektów jak:
• przepusty oraz drogi dla ruchu i postoju statków powietrznych,
• przepusty oraz drogi z wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich (segregator aktów prawnych).

Możliwość projektowania obiektów budowlanych


Uprawnienia tej specjalności, ale w zakresie ograniczonym, dają możliwość projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi obiektów określonych w prawie budowlanym, czyli:
• dróg na terenie lotnisk, nieprzeznaczonych dla postoju i ruchu statków powietrznych,
przepustów oraz dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, z wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami