Dobór szkła

Dobór szkła

Natomiast dobór szkła, wykrawanie i obsadzanie szyb we wrębach ram, kitowanie itp. powinien wykonywać szklarz wykwalifikowany. Jeśli na budowie występuje duża ilość robót szklarskich jednakowych, wówczas korzystniej jest zorganizować szklenie metodą potokową (program uprawnienia budowlane na komputer).
W budynkach, gdzie występują ramy stałe, np. w świetlikach dachowych itp., najlepiej jest, gdy roboty szklarskie wykonuje brygada trzyosobowa: pierwszy szklarz układa podkład kitowy, drugi osadza szyby we wrębach ram i mocuje, trzeci zaś wypełnia wręby kitem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wykrawanie i dostarczanie szyb do miejsca wprawiania należy powierzyć brygadzie składającej się z takiej liczby sposób, aby mogła zapewnić ciągłość pracy innym brygadom.
Obróbka szkła
Obróbka szkła na budowie polega na przekrawaniu płyt na szyby, robieniu otworów w szkle, równaniu i wygładzaniu obrzeży szyb oraz klejeniu szyb zespolonych.
Szkło przekrawa się krajakiem diamentowym lub kółkowym. Szkło w miejscu przekrawania powinno być czyste i suche, a dla ułatwienia pracy dobrze jest zwilżyć je terpentyną (uprawnienia budowlane).
Otwory w szkle o średnicy do 10 mm wierci się wiertłem specjalnym lub wykonanym ze zużytego pilnika trójkątnego, natomiast otwory duże (średnica 104-20 mm) wiercimy
wiertłem z rurki metalowej z odpowiednimi nacięciami na krawędziach czołowych (program egzamin ustny).
Ostre krawędzie szyb oraz naroża i nierówności najlepiej jest zeszlifować za pomocą płytki z drobnoziarnistego kamienia karborundowego, zwilżając obficie wodą.
Szyby zespolone z zamkniętą warstwą powietrza można wykonać ze szklą płaskiego stosowanego w budownictwie. W tym celu przykrawamy do miary płyty szkła tak, aby wymiary i kształt pasowały do siebie i ram, w które będą wprawione (opinie o programie).

Następnie przygotowujemy przekładki dystansowe ze szkła, drewna lub gumy o grubości 4-10 mm (przekładki nie powinny być szersze od głębokości wrębów). Po przygotowaniu płyt i przekładek przystępujemy do klejenia. Jedną z przyciętych płyt szkła układamy na stole szklarskim i umieszczamy na jej obwodzie przekładki dystansowe posmarowane klejem, a na nie kładziemy drugą płytę. W ten sposób sklejone płyty pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia kleju.

Następnie brzegi szyb oklejamy folią aluminiową lub smarujemy lakierem asfaltowym. Aby między szybami nie zamknąć zabrudzenia i wilgoci, szkło przed przystąpieniem do klejenia należy dokładnie oczyścić i wysuszyć. Klejem do sklejania szyb zespolonych może być lakier asfaltowy lub butapren (segregator aktów prawnych).

Wprawianie szyb

Przed rozpoczęciem szklenia należy dokonać podziału szklą według cech (falistość, barwa, rysy itp.). Gorsze płyty należy przeznaczyć na szyby do szklenia okien w pomieszczeniach mniej eksponowanych, np. magazynowe itp. Szklarze często nie zwracają uwagi na to i wprawiają szyby z wadami, nie pamiętając, że wykonawca jest odpowiedzialny za usterki spowodowane użyciem materiałów z wadami (PN-72/B-10180) (promocja 3 w 1).

Należy pamiętać, że najmniejsza rysa lub szczerbina powstała na krawędzi szyby w czasie przekrawania dyskwalifikuje szybę. Szyby ze szkła polerowanego i ciągnionego l klasy oraz ze szkła grubego powinny mieć krawędzie oszlifowane lub obtopione. Szyby umieszczone w ramach nie powinny być dociskane punktowo, np. przez dotykanie się szpilek lub listew w miejscach dociskania śrubami. Mocowanie szyb powinno zapewnić swobodne rozszerzanie się i kurczenie szklą powodowane zmianami temperatury, a jednocześnie uniemożliwić drganie pod wpływem wiatru i działania wzmożonych fal dźwięku.

Przestrzeń między krawędziami szyb a boczną ścianką wrębu nie powinna być wypełniona materiałem, który mógłby hamować ruch szyb. Niedopuszczalne jest pasowanie szyb we wrębach ,,na ciasno”. Wymiary przyciętych szyb powinny być mniejsze od wymiarów ram w świetle wrębów o 2-r4 mm (zależnie od powierzchni szyb) w ramach drewnianych i 2-6 mm w ramach metalowych i żelbe towych, jeśli w dokumentacji technicznej nie jest inaczej.
Naroża szyb osadzonych w ramach metalowych i żelbetowych powinny być zaokrąglone. aby zaledwie przykrywały wręby.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !