Blog

Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 10
25.11.2018

Dobry stan instalacji

W artykule znajdziesz:

Dobry stan instalacji wentylacyjnej - czyszczenie, warunki techniczne

Prawidłowy stan instalacji wentylacyjnej jest bardzo ważny. Jej zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeń powstających w pomieszczeniach i zastępowanie ich świeżym powietrzem. Zatem od wentylacji zależy w dużej mierze zdrowie mieszkańców, dobry stan techniczny budynku oraz zużycie energii na ogrzewanie.

Czyszczenie instalacji - ważna sprawa

Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 11O tym, czy instalacja działa sprawnie, a przewody wentylacyjne są drożne, decyduje nie tylko prawidłowy montaż, ale także odpowiednie jej użytkowanie i konserwacja. Należy dbać o stan higieniczny instalacji poprzez usuwanie z niej co 2 lata zanieczyszczeń. Czyszczeniem, dezynfekcją i innymi pracami towarzyszącymi zajmie się firma, która zamontowała tę instalację.

Przepisy dotyczące czyszczenia instalacji wentylacyjnych

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny być w okresie użytkowania utrzymane w takim stanie technicznym, który zapewni sprawność i niezawodność ich funkcjonowania. Naprawy i konserwacje nie mogą pogarszać tego stanu. Urządzenia i przewody wentylacyjne muszą spełniać pewne wymagania: 

  • powinny być szczelne i drożne,
  • muszą utrzymać pełny przekrój kratek wentylacyjnych,
  • powinny podlegać okresowym pracom konserwacyjnym i remontowym, 
  • w razie potrzeby podlegać kontrolom stanu technicznego.

Okresowe kontrole powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na rok.

Oferta: Pamiętaj, żeby bardzo dobrze przygotować się do najważniejszego egzaminu w Twoim życiu. Egzamin na uprawnienia budowlane jest bardzo wymagającym testem. Dzięki naszym programom przygotujesz się do tego egzaminu w 100%. W naszym pakiecie posiadamy program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018  w dwóch wersjach: na komputer oraz na telefon. W każdej z tej wersji znajdziesz tryb Egzamin Ustny, w którym zawarte są pytania z opracowanymi odpowiedziami dla każdej specjalności. Dodatkowo oferujemy segregator z rozporządzeniami, które zabierzesz ze sobą na egzamin. Zapraszamy do współpracy - poznaj opinie o nas.

Budynki i ich usytuowanie- warunki techniczne

Wśród warunków, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, trzeba wymienić następujące:

  1. wentylacja i klimatyzacja mają zapewniać odpowiednią jakość powietrza: czystość, temperaturę, wilgotność, prędkość ruchu w pomieszczeniu. Są to wymagania Polskiej Normy dotyczące wentylacji, warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagań akustycznych; 
  2. przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie ich wnętrza, gdy konstrukcja nie pozwala na czyszczenie ich w inny sposób;
  3. zastosowanie centrali wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest konieczne w przypadku pomieszczeń o specjalnych wymaganiach higienicznych;
  4. urządzenia powinny być zabezpieczone za pomocą filtrów przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym (w niektórych przypadkach także w powietrzu obiegowym).

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 16 Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 17 Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 18
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 19
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 20 Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 21 Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 22
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 32 Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 33 Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 34
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 35
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 36 Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 37 Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 38
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Typizacja elementów instalacyjnych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami