Dobry stan instalacji wentylacyjnej - czyszczenie, warunki techniczne

Prawidłowy stan instalacji wentylacyjnej jest bardzo ważny. Jej zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeń powstających w pomieszczeniach i zastępowanie ich świeżym powietrzem. Zatem od wentylacji zależy w dużej mierze zdrowie mieszkańców, dobry stan techniczny budynku oraz zużycie energii na ogrzewanie.

Czyszczenie instalacji - ważna sprawa

O tym, czy instalacja działa sprawnie, a przewody wentylacyjne są drożne, decyduje nie tylko prawidłowy montaż, ale także odpowiednie jej użytkowanie i konserwacja. Należy dbać o stan higieniczny instalacji poprzez usuwanie z niej co 2 lata zanieczyszczeń. Czyszczeniem, dezynfekcją i innymi pracami towarzyszącymi zajmie się firma, która zamontowała tę instalację.

Przepisy dotyczące czyszczenia instalacji wentylacyjnych

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny być w okresie użytkowania utrzymane w takim stanie technicznym, który zapewni sprawność i niezawodność ich funkcjonowania. Naprawy i konserwacje nie mogą pogarszać tego stanu. Urządzenia i przewody wentylacyjne muszą spełniać pewne wymagania: 

  • powinny być szczelne i drożne,
  • muszą utrzymać pełny przekrój kratek wentylacyjnych,
  • powinny podlegać okresowym pracom konserwacyjnym i remontowym, 
  • w razie potrzeby podlegać kontrolom stanu technicznego.

Okresowe kontrole powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na rok.

Oferta: Pamiętaj, żeby bardzo dobrze przygotować się do najważniejszego egzaminu w Twoim życiu. Egzamin na uprawnienia budowlane jest bardzo wymagającym testem. Dzięki naszym programom przygotujesz się do tego egzaminu w 100%. W naszym pakiecie posiadamy program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018  w dwóch wersjach: na komputer oraz na telefon. W każdej z tej wersji znajdziesz tryb Egzamin Ustny, w którym zawarte są pytania z opracowanymi odpowiedziami dla każdej specjalności. Dodatkowo oferujemy segregator z rozporządzeniami, które zabierzesz ze sobą na egzamin. Zapraszamy do współpracy - poznaj opinie o nas.

Budynki i ich usytuowanie- warunki techniczne

Wśród warunków, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, trzeba wymienić następujące:

  1. wentylacja i klimatyzacja mają zapewniać odpowiednią jakość powietrza: czystość, temperaturę, wilgotność, prędkość ruchu w pomieszczeniu. Są to wymagania Polskiej Normy dotyczące wentylacji, warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagań akustycznych; 
  2. przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie ich wnętrza, gdy konstrukcja nie pozwala na czyszczenie ich w inny sposób;
  3. zastosowanie centrali wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest konieczne w przypadku pomieszczeń o specjalnych wymaganiach higienicznych;
  4. urządzenia powinny być zabezpieczone za pomocą filtrów przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym (w niektórych przypadkach także w powietrzu obiegowym).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !