Blog

30.05.2018

Uprawnienia budowlane - co warto wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane - co warto wiedzieć?


Uprawnienia budowlane – co warto wiedzieć?

 

Reklama: Sprawdź nasz program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018, z którym zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane to pestka. Znajdziesz opcję najbardziej odpowiednią dla siebie, ponieważ jesteśmy dystrybutorem program w wersji na komputer stacjonarny lub laptop oraz w wersji mobilnej, która działa na telefonie lub tablecie ze wszystkimi systemami operacyjnymi dostępnymi na rynku. Sprawdź opinie na naszej stronie i zobacz jak dużo osób nam zaufało. Przygotujemy Cię kompletnie również do drugiej części egzaminu, czyli egzaminu ustnego. Wykorzystasz do tego PROGRAM EGZAMIN USTNY. Posiadamy wiele promocji, w których możesz zakupić klucze licencyjnej do prrogramu na uprawnienia budowlane w bardzo atrakcyjnych cenach.

 

Wniosek o uzyskanie uprawnień budowlanych można złożyć osobiście lub listownie, ale nie każdy uzyska zgodę na przystąpienie do egzaminu. Wymagania są bardzo wysokie. Przede wszystkim osoba, która chce zdobyć uprawnienia budowlane musi posiadać ściśle określone wykształcenie techniczne i praktykę zawodową. Zarówno wykształcenie, jak i praktyka, musi być związana z rodzajem oraz stopnień skomplikowania przyszłego zawodu.

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Uprawnienia budowlane pozwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Potwierdzeniem tych kwalifikacji jest decyzja o nadania uprawnień budowlanych, którą wydaje, po zaliczonym egzaminie, właściwy organ samorządu. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie umożliwiają prowadzenie działalności związanej z:
• samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych,
• fachową oceną zjawisk technicznych.

 

Uprawnienia budowlane – co obejmują?

Uprawnienia budowlane, czyli uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmują szereg działań. Zalicza się do nich m.in.:
• wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
• kierowanie budową lub robotami budowlanymi,
• sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektami architektoniczno-budowlanymi,
• projektowanie i sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych,
• kontrolę i nadzór na wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych,
• kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

 

Specjalności uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane dzielą się na kilka specjalności: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną, hydrotechniczną, wyburzeniową, instalacyjną. W ramach tych specjalności do wyboru są specjalizacje techniczno-budowlane. Uprawnienia budowlane w każdej specjalizacji mogą być nadanie bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Mogą obejmować wyłącznie projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, a także obie te specjalności.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami