Dodatkowe nakładki

Dodatkowe nakładki

Odsłonięte w górnych końcowych częściach belek pręty zbrojeniowe nie utrudniają transportu, gdyż nie wystają poza czoła belek. Przy wykonywaniu złącza stosuje się dodatkowe pręty-nakładki o takiej samej średnicy, jak pręty zbrojeniowe strefy rozciąganej, o długości lz - 5 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

W celu zmontowania tych dodatkowych prętów prostuje się strzemiona 1, układa się pręty nakładkowe 2, wiąże się je cienkim drutem wiązałkowym 0 1 mm z odsłoniętymi prętami zbrojenia belek, po czym zagina się z powrotem strzemiona. W złączu takim umieszcza się strzemiona o średnicy co najmniej 0 8 mm, w odstępach co najwyżej 10 cm. Końcową czynnością w wykonaniu złącza jest zabetonowanie miejsca połączenia wraz ze szczeliną 3 między belkami w dolnej ich części. W celu umożliwienia ułożenia betonu w styku belek odstęp pozostawiony między nimi powinien wynosić co najmniej 5 cm. W razie zastosowania mniejszego odstępu, do wypełnienia styku należy zamiast betonu użyć zaprawy cementowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Można wtedy uzyskać wytrzymałość zaprawy równą co najmniej wytrzymałości betonu łączonych belek.

Wytrzymałość betonu w złączach żelbetowych musi być nie mniejsza niż wytrzymałość betonu w belkach. Złącza żelbetowe umożliwiają połączenie belek w ustrój ciągły. W celu ograniczenia długości złącza żelbetowego ze zbrojeniem na zakład nie powinno się stosować w złączu prętów o większej średnicy niż 25 mm. W belkach więc o dużej rozpiętości i dużych obciążeniach, gdy średnice prętów zbrojenia belek muszą być z konieczności większe, należy zastosować inne rodzaje złączy żelbetowych lub złącza stalowe. Złącza żelbetowe z prętami łączonymi za pomocą spawania należą do najbardziej nowoczesnych sposobów łączenia prętów stalowych w konstrukcjach żelbetowych. Do głównych zalet złączy spawanych zali czarny małą długość złącza w porównaniu z długością złącza brak strzemion w złączu. Poszczególne czynności przy wykonywaniu złącza są analogiczne jak na zakład, a mianowicie: obydwie łączone belki układa się na zaprawa wyrównującej na słupie, prowizorycznie wiąże się ze sobą odpowiadające sobie pręty zbrojenia, spawa się je ze sobą na całej długości zakładu i po oczyszczaniu powierzchni betonu w wycięciach i na czołach oraz po powleczeniu tyci. powierzchni płynnym zaczynem cementowym betonuje się złącze betonem o wytrzymałości nie niższej niż wytrzymałość betonu łączonych belek prefabrykowanych (uprawnienia budowlane).

Wada złączy

W tym złączu zastosowano połączeń: spoinami zarówno prętów w strefie górnej jak i w strefie dolnej. Wadą złączy przedstawionych jest wymagana bardzo wielka dokładność wykonania. W przypadku, gdy odpowiadające sobie wkładki stalowe wykonane niedokładnie, wystąpią znaczne trudności przy spawaniu, a w razie wystąpienia znaczniejszych różnic w położeniu prętów. W złączu tym pręty zbrojeniowe belek łączonych w górnej części odsłoniętej wysunięte są z betonu na długość nieco większą niż długość spoiny. Odpowiadające sobie pręty obydwu belek łączy się ze sobą za pomocą dodatkowych prętów stalowych, których końce łączy się z wystającymi z belek końcami prętów stosując spawanie.

 Wadą spoiny górnej łączącej pręty ułożone na zakład jest nie osiowe przenoszenie sił. Łączone pręty dochodzą tu do czoła. Elementem łączącym obydwa pręty jest nakładka w postaci odcinka kątownika lub blachy, umieszczona od dołu prętów, o długości odpowiadającej potrzebnej długości spoin (program egzamin ustny).

Nakładkę łączy się z prętami za pomocą dwu spoin górnych.
Długość spoin prętów łączonych na zakład wynosi 14 cm przy prętach grubszych o 20, 22 i 25 cm oraz 11 cm przy prętach cieńszych 0 18, 16 i 14 cm. Te same długości spoin stosuje się przy połączeniu prętów do czoła z użyciem nakładki z blachy lub z kątownika. Wymagana grubość blachy nakładki wynosi 8 mm przy prętach grubszych i 6 mm przy prętach cieńszych. Omawiane połączenia oblicza się jak zwykły przekrój żelbetowy (opinie o programie).

Spawy oraz przekrój płaskownika lub kątownika oblicza się na przeniesienie całej siły rozciągającej występującej w łączonych wkładkach stalowych. W złączach z żelbetowymi nakładkami łączone belki nie mają wypuszczonych z płaszczyzn czołowych prętów stalowych (segregator aktów prawnych). Połączenie obydwu belek nad podporą uzyskuje się za pomocą dwóch żelbetowych nakładek bocznych lub jednej nakładki w środku belki, wykonywanych na miejscu w deskowaniu. Nakładki te (dwie boczne lub jedna środkowa) powinny być obliczone na całą siłę rozciągającą lub całkowite siły normalne, występujące na podporze belki ciągłej.

Siły przenoszone przez łączone belki są przekazywane na nakładki. Jest to spowodowane przyczepnością betonu nakładek do betonu łączonych belek wzdłuż płaszczyzn bocznych styku nakładek z belkami (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !