Dodatkowe ocieplenie

Dodatkowe ocieplenie
Dodatkowe ocieplenie

Istota metody polega na pokryciu powierzchni zewnętrznych ścian budynku wielkowymiarowymi, barwnymi, płaskimi płytami azbestowo-cementowymi (a-c) typu Acekol i Kolorys, mocowanymi do ściany za pomocą łat drewnianych. Przy przemarzaniu istniejących ścian można zastosować dodatkowe ocieplenie z wełny mineralnej lub styropianu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Metodę tę można stosować w budynkach ze ścianami zewnętrznymi z elementów z betonu komórkowego, betonowych, żużlobetonowych i keramzytobetonowych. Płyty produkowane są w Zakładach Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Małkini i mają fabrycznie wykonane otwory na wkręty lub gwoździe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy magazynowaniu płyt na budowie pakiety płyt należy składować na wyrównanym i utwardzonym podłożu w stosach do wysokości nie większej niż 2,0 m, przy czym liczba pakietów w stosie nie powinna być większa niż 5. Stosy płyt należy skutecznie zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi przez pokrycie folią lub papą oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do uszczelnienia spoin przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować kity budowlane trwale plastyczne wg BN-68/6753-02 (uprawnienia budowlane).

Do wykonania konstrukcji drewnianej do mocowania płyt a-c należy stosować łaty drewniane ż tarcicy z drewna iglastego (sosna), klasy I-ł-III wg PN-70/D-96000. Przekrój łat drewnianych należy przyjmować równy 38X63 i 38X126 mm, a ich długość 2,5-1-6 m. Drewno łat powinno być fabrycznie impregnowane ciśnieniowo (program egzamin ustny).

Do mocowania łat drewnianych do podłoża należy stosować wkręty stalowe z łbem stożkowym wykonane ze stali St3AA, odpowiadające PN-72/ /M-82509, kotwione w tulejach rozporowych z tworzywa termoplastycznego.

Do mocowania płyt a-c do konstrukcji drewnianej w budynkach wysokości do 20 m można stosować gwoździe kwasoodporne ze stali gat. OH18N9 wg PN-67/M-81000, natomiast w budynkach wysokości powyżej 20 m należy stosować wkręty mosiężne z łbem kulistym o wymiarach 35 X X4 mm wg PN-72/M-82509 (opinie o programie).

Do uszczelnienia spoin pionowych i poziomych elewacji z płyt Acekol i Kolorys należy stosować uszczelki. Do uszczelnienia spoin pionowych powinno się stosować uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego, do uszczelnienia spoin poziomych płaskich - uszczelki z twardego PCW w kolorze czarnym lub białym, natomiast do uszczelnienia spoin poziomych narożnych - uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego. Do połączeń płyt a-c w narożach wypukłych budynku zamiast uszczelki z kauczuku szerokości 62 mm można stosować profil aluminiowy.

Wykonanie zabezpieczenia ścian

Wykonanie zabezpieczenia ściany za pomocą płyt a-c obejmuje następujące czynności:

  • montaż konstrukcji z łat drewnianych na powierzchni ściany,
  • zamocowanie na łatach taśm uszczelniających (uszczelek) (segregator aktów prawnych),
  • mocowanie płyt a-c do konstrukcji drewnianej z jednoczesnym zakładaniem uszczelek z PCW w spoinach poziomych.

W razie potrzeby dodatkowego ocieplenia ściany przed zamocowaniem płyt a-c układa się między łatami drewnianymi warstwę styropianu lub wełny mineralnej.

Do wykonania elewacji z płyt a-c można przystąpić po:

  • wyrównaniu powierzchni ściany przez skucie ewentualnych wystających nierówności lub uzupełnienie ubytków zaprawą cementową 1 : 3,
  • wyznaczeniu i przygotowaniu miejsca składowania płyt a-c,
  • wydzieleniu stanowiska do obróbki i przygotowania płyt a-c do montażu.

W budynkach do 5 kondygnacji do transportu pionowego oraz montażu elewacji stosuje się następujące alternatywne rozwiązanie:

  • rusztowania przesuwne typu ZREMB NP-451, będące w tym przypadku jednocześnie urządzeniem transportu pionowego i pomostem roboczym brygady montażowej;
  • rusztowania wiszące ZREMB BW-2A oraz komplet rusztowań rurowych (promocja 3 w 1).

Rusztowanie wiszące służy tu do transportu pionowego płyt a-c i materiałów pomocniczych oraz obsługuje brygadę montażową na paśmie jazdy; roboty montażowe wykonuje się z pomostów roboczych rusztowań rurowych wyciąg typu „Bocian” oraz komplet rusztowań rurowych. Wyciąg służy do transportu pionowego, natomiast wszystkie prace wykonuje się wyłącznie na pomostach roboczych rusztowania rurowego.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !