Dodatkowe przyspawanie zbrojenia uprawnienia budowlane

Dodatkowe przyspawanie zbrojenia uprawnienia budowlane

W miejscach przyspawania dodatkowego zbrojenia usuwa się chroniącą warstwę betonu i odkrywa zbrojenie nośne do połowy średnicy. Usunięcie warstwy ochronnej betonu w strefie rozciąganej nie ma istotnego wpływu na wytrzymałość wzmacnianej konstrukcji, natomiast usunięcie ochronnej warstwy w strefie ściskanej doprowadza do zmniejszenia jej wytrzymałości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dlatego usunięcie betonu należy przeprowadzać szczególnie ostrożnie z zapewnieniem odpowiedniego podparcia konstrukcji. Odsłonięte pręty zbrojenia trzeba dokładnie oczyścić szczotkami stalowymi. Dla zapewnienia dobrego połączenia nowego betonu ze starym usuwa się tynk, pozostałe uszkodzone części betonu i wytwarza się chropowatą powierzchnię styku. W tym celu wspomnianą powierzchnię nacina się spiczastymi młotkami i oczyszcza się szczotkami stalowymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Następnie zakłada się nowe zbrojenie, całość zmywa wodą, pokrywa się powierzchnię rzadkim betonem i betonuje.

Cementu nie należy używać marki mniejszej niż 250. Średnica ziarn kruszywa w betonie nie może przekraczać połowy najmniejszej grubości betonowej warstwy i A minimalnego rozstawu między prętami zbrojenia. W przypadku bardzo gęstego zbrojenia zaleca się zamiast betonu dać zaprawę o takiej samej wytrzymałości (uprawnienia budowlane).

Skurcz nowo naniesionego betonu w miejscach połączenia ze starym stwarza dogodne warunki do powstawania rys. W elementach ściskanych oraz w ściskanej strefie elementów zginanych nie jest to groźne, natomiast w tych miejscach konstrukcji, gdzie styk nowego betonu ze starym podlega dużym siłom tnącym, powstaje możliwość rys ukośnych, które są groźne dla nośności konstrukcji. W takich przypadkach bardzo celowe jest stosowanie cementów ekspansywnych, które nie tylko nie wykazują zjawiska skurczu, ale przeciwnie zwiększają objętość i mocno przylegają do starych powierzchni.

Cementy ekspansywne

Cementy ekspansywne zaleca się również stosować do wzmacniania konstrukcji podlegających obciążeniu dynamicznemu. Dla zapewnienia prawidłowego wzrostu wytrzymałości betonu przynajmniej w ciągu pierwszych siedmiu dni należy silnie zwilżać nowy beton wodą. Należy również pamiętać o dobrym zmoczeniu wodą deskowania przed ułożeniem betonu (program egzamin ustny). Płyty żebrowe wzmacnia się przez wykonanie nowej warstwy betonu odpowiednio zbrojąc je w przęsłach i na podporach. Jeżeli zabezpieczy się przyczepność nowego betonu do starego, to na wierzch płyty daje się warstwę nowego betonu o grubości nie mniejszej od 3 cm. Wzmocnioną w ten sposób płytę rozpatruje się jako monolit.

Jeśli niemożliwe jest zabezpieczenie dobrej przyczepności nowego betonu ze starym ze względu na głębokie zanieczyszczenie i przesiąknięcie smarami, to na wierzch takiej płyty daje się nową płytę, lecz o grubości nie mniejszej od 5 cm. Nową płytę traktuje się jako odciążającą i zbroi się na momenty przęsłowe i podporowe, przy czym obciążenie użytkowe rozdziela się na starą i nową płytę proporcjonalnie do ich sztywności (opinie o programie). Czasem nie można wzmocnić płyty od góry ze względu na zainstalowane maszyny, urządzenia lub posadzkę. Wówczas wzmocnienie wykonuje się od dołu przez przyspawanie nowych prętów do istniejącego uzbrojenia za pomocą krótkich prętów i narzucenie warstwy betonu natryskowego o grubości co najmniej 2 cm.

W miejscach przyspawań nowego zbrojenia ochronną warstwę betonu trzeba najpierw odkuć. Przy obliczaniu takich płyt przyjmuje się, że obie warstwy betonu z dodatkowym zbrojeniem wzmacniającym pracują jako monolit. Gdy mamy wzmocnić jednoprzęsłowe prefabrykowane płyty oparte na belkach stalowych lub prefabrykowanych żelbetowych, dajemy warstwę nowego betonu o grubości nie mniejszej od 3 cm (segregator aktów prawnych). Aby w ten sposób wzmocnione płyty były ciągłą monolityczną konstrukcją, powinna być zapewniona przyczepność nowego betonu ze starym, a szwy między oddzielnymi płytami szczelnie wypełnione zaprawą.

Jeśli nie można zabezpieczyć przyczepności nowego betonu ze starym, to nowa płyta dana od góry powinna mieć grubość przynajmniej 5 cm i traktuje się ją jako konstrukcję odciążającą. Lokalne przebicia i zniszczenia oddzielnych odcinków płyty po dokładnym oczyszczeniu i odbiciu betonu spękanego odpowiednio uzbraja się i obetonowuje. Dodane zbrojenie przyspawa się do wystających odcinków starego zbrojenia na podporze i w przęśle lub uzupełniające zbrojenie układa się na podporze od góry płyty i kotwi w otworach przebitych w sąsiednim przęśle płyty. W ostatnim przypadku grubość płyty nieco wzrasta nad podporą (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !