Dodatkowe zawilgocenie konstrukcji

Dodatkowe zawilgocenie konstrukcji

Bardzo często stropodachy nad pomieszczeniami o dużej wilgotności nie posiadają izolacji parochronnej, co powiększa możliwość ich zawilgocenia. Ten rodzaj zawilgocenia konstrukcji jest szczególnie niebezpieczny z uwagi na okresowe zwiększenie ilości wilgoci zimą. Najczęściej izolacja termiczna zaprojektowana jest prawidłowo. Jednakże zbyt mało uwagi poświęca się prawidłowemu ociepleniu w stropodachach części nadokiennych i podokiennych świetlików.
Występujące miejscowe zwiększenie zawilgocenia sprzyja rozwojowi korozji kabli sprężających (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dodatkowe zawilgocenie konstrukcji może być również spowodowane nieprawidłowym zaprojektowaniem lub niestarannym wykonaniem izolacji wodoszczelnych, obróbek blacharskich i stosowaniem nieodpowiedniej jakości materiałów.
Nie bez znaczenia jest również zaniedbywana na ogół sprawa należytej konserwacji pokryć dachowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Elementy dźwigarów kablobetonowych mają mniejsze możliwości zawilgocenia. W typowych dźwigarach pas dolny z kablami znajduje się wewnątrz pomieszczenia i otoczony jest ze wszystkich stron powietrzem wewnętrznym, a więc znajduje się w dość korzystnej sytuacji z uwagi na ochronę zbrojenia przed korozją.

Pomimo to bywa on zawilgocony wodą w przypadku nieszczelnych świetlików lub braku odprowadzenia skroplin z okien przez rynienki z powodu ich zanieczyszczenia.
Zwiększonemu zawilgoceniu może ulegać najczęściej strefa czół dźwigarów przy ścianach zewnętrznych, wskutek braku odpowiedniego ocieplenia tych miejsc (uprawnienia budowlane). Duże niebezpieczeństwo zawilgocenia czół dźwigarów z faktu stosowania rynien prefabrykowanych, sytuowanych bezpośrednio nad czołem dźwigara. Rynny te są na ogół nieocieplone. Z praktyki wiadomo, że utrzymanie szczelności głębokich i wąskich rynien pokrytych blachą jest bardzo trudne. W przypadku występowania uszkodzeń trudno je zlokalizować i usunąć (program egzamin ustny).

Dodatek chlorku wapniowego

W jednym z przypadków obserwowano dźwigary posiadające sprężone krzyżulce. Zakotwienie kabli zostało wykonane w przestrzeni stropodachu. Ponieważ po zabetonowaniu bloków kotwiących zabrakło miejsca na ułożenie izolacji termicznej - następowało intensywne wykroplanie się pary wodnej. Wobec braku szczelnego otulenia kabli wykroplona woda spływała w dół, zawilgacając nawet części dźwigara znajdujące się wewnątrz hali (opinie o programie).
Chlorek wapniowy jest stosowany jako dodatek do zalewek betonowych. Dodatek chlorku wapniowego do betonu wpływa ujemnie na ochronę zbrojenia. Według obserwacji, działanie ujemne chlorku wapniowego objawia się tam, gdzie istnieje jednocześnie silne zawilgocenie.

W betonie suchym działanie chlorku wapniowego jest znikome. Chlorek wapniowy dozowany nawet w małych ilościach, np. poniżej 2%, jest bardzo niebezpieczny, ponieważ w przypadku zawilgocenia następuje przemieszczenie jego w masie betonu, powodując zmiany koncentracji. W jednych miejscach koncentracja może obniżyć się do 0,5%, a w innych wzrosnąć do 5% i wyżej. Z tego powodu należy uznać stosowanie chlorku wapniowego do konstrukcji żelbetowych za nadzwyczaj ryzykowne i szkodliwe (segregator aktów prawnych).

Do najszerzej stosowanych metod zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych należy malowanie odpowiednimi zestawami malarskimi. Posiadamy w kraju bogaty asortyment produktów, począwszy od wyrobów tradycyjnych, produkowanych na bazie minii ołowianej i oleju, do wyrobów najbardziej nowoczesnych, opartych na innych pigmentach pasywujących i substancjach powłokotwórczych. Należy jednak podkreślić, że nie istnieją materiały malarskie o uniwersalnym zastosowaniu, które posiadałyby wszystkie własności wymagane dla różnych pokryć.

Fakt ten wynika nie tylko z konkretnych właściwości wyrobów malarskich, ale również z tego, że powłoce ochronnej stawia się różne wymagania, w zależności od tego, czy jest to warstwa stykająca się z podłożem czy też warstwa nawierzchniowa. Wyroby malarskie produkowane przez krajowy przemysł farb i lakierów obowiązuje nowa klasyfikacja (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !