Dodatkowe zwiększenie wodoszczelności

Dodatkowe zwiększenie wodoszczelności

Dodatkowe zwiększenie wodoszczelności, gęstości i wytrzymałości betonu osiąga się powtórnym wibrowaniem po odpowietrzeniu. Zagęszczenie w procesie odpowietrzania bywa opóźnione wskutek znacznego wydalenia wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy powtórnym wibrowaniu to opóźnienie zagęszczenia wyrównuje się.
Odpowietrzenie następuje natychmiast po ułożeniu i zawibrowaniu betonu.

Przerwy pomiędzy ułożeniem betonu a początkiem odpowietrzenia powinny być krótkie i nie mogą przekraczać 10-P15 min, a to wskutek szybkiego odparowania wody i zaniku plastyczności górnej warstwy betonu w okresie letnim i szybkiego ochłodzenia w okresie zimowym. W zależności od grubości ścian odpowietrzanie może odbywać się z jednej strony (przy grub, do 25 cm) albo z dwóch stron (przy grub, do 50-60 cm) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy konstrukcjach masywnych albo przy wykonaniu oblicowania z betonu odpowietrzanie odbywa się od strony zewnętrznej powierzchni konstrukcji betonowej.
Odpowietrzanie betonu pozwala znacznie przyspieszyć rozdeskowanie. W temperaturze powietrza 8-E-15 °C rozdeskowanie bywa możliwe już po 24 godz, licząc od chwili zakończenia odpowietrzania.
Powierzchnia betonu odpowietrzonego bardzo różni się od powierzchni betonu zwykłego.

Metoda odpowietrzania betonów, uzupełniając wibrowanie, łączy w sobie metodę zagęszczania za pomocą prasowania (uprawnienia budowlane). Prasowanie następuje wskutek powstania różnicy ciśnienia na granicy płaszczyzny przyrządu odpowietrzającego i granicy strefy odpowietrzania betonu. Tak np. przy rozrzedzeniu powietrza na powierzchni tarczy do 70-80% warstwa betonu na grubości strefy odpowietrzania i tarcza odpowietrzająca dociskają się jedna do drugiej siłami równymi 0,7-0,8 kG/cm2.

Oprócz mechanicznego prasowania następuje odsysanie wody z kapilarów betonu w strefie odpowietrzania. Można wskazać na możliwości znacznego podniesienia gęstości i szczelności wierzchnich warstw betonu uzyskane przez odpowietrzenie betonu przy zastosowaniu wodochłonnego odeskowania, a właściwie, założenie przekładki z wodochłonnego kartonu pomiędzy betonem a odeskowaniem (program egzamin ustny).

Szczelność wody

Odpowietrzające tarcze odsysają wodę wskutek rozrzedzenia powietrza, a wodochłonny karton wysysa zbyteczną wodę z przylegających warstw betonu. W rezultacie usunięcia wody szczelność wierzchnich warstw betonu na głębokość 1-P3 cm znacznie podwyższa się, co jest równoznaczne z obniżeniem się stosunku wodno-cementowego w betonie bez użycia cementu.
Przy torkretowaniu sucha mieszanka jest tłoczona przez sprężone powietrze (opinie o programie). Po wyjściu z węża miesza się ona z rozpyloną wodą, dodawaną w ustniku na kilka centymetrów przed otworem wyjściowym. Otrzymana masa betonowa o konsystencji wilgotnej wytryskuje z dużą siłą i przywiera do dowolnie nachylonej powierzchni torkretowanej.

Torkretowanie pozwala na uzyskanie szczelnego betonu, a poza tym może służyć jako sposób łączenia nowego betonu ze starym.
Całość urządzenia do torkretowania obejmuje betoniarkę, sprężarkę, przewody i dyszę oraz właściwą torkretnicę.
Torkretnica o wydajności l-pl,5 mVgodz ma sprężarkę powietrzną o wydajności 5-p6 m3/min, silnik o mocy 2 kW. Robocze ciśnienie torkretnicy wynosi 2,5-3,5 at n.

Średnice kruszywa w zaprawie nie powinny być większe niż 8 mm (segregator aktów prawnych). Mieszanka musi być dość tłusta (400 kg cementu na 1 m8 betonu) i zawierać 50-p60°/e piasku oraz pewną ilość czystego żwirku.
W czasie pracy dyszę należy trzymać w odległości 1-P2 m od torkretowanej powierzchni w zależności od ciśnienia w sprężarce.

Początkowo grubsze ziarna mieszanki, wylatując z dyszy z szybkością do 70 m/sek, uderzając o powierzchnię odskakują, dopóki na powierzchni nie wytworzy się warstewka cementowa, w którą zaczną się wtapiać ziarna różnych rozmiarów.
Krzemianowanie stosowane do uszczelniania powierzchniowego może być wykonane przez nasycenie wierzchniej warstwy betonów i kamieni roztworem szkła wodnego, a następnie po wyschnięciu, roztworem chloranu wapniowego (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !