Dokumenty i załączniki do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę

Zyskiwanie pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę należy do dokumentów urzędowych, które można otrzymać w drodze decyzji administracyjnej. Pozwolenie to zezwala osobie, która je złożyła, na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub też wykonywanie robót budowlanych odmiennych niż budowa konkretnego obiektu budowlanego (segregator aktów prawnych).

Pozwolenie na budowę nie wystarczy

Dokumenty i załączniki do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę

Należy jednak pamiętać, że mimo powyższej definicji, która widnieje w polskich przepisach, aby otrzymać realne pozwolenie na budowę, dokument ten nie wystarczy. W celu wszczęcia realizacji budowy decyzja ta musi stać się ostateczną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Co więcej, w okresie przynajmniej siedmiu dni przed rozpoczęciem trzeba zawiadomić poszczególne organy nadzoru budowlanego o tymże zamiarze.

Dokumenty i załączniki do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę

Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, powinna do niego dołączyć przede wszystkim: cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz dołączone do niego dodatkowe dokumenty w postaci: opinii, uzgodnień oraz pozwoleń, zaświadczenie architekta adaptującego, które ma na celu wykazanie przynależności do izby samorządu zawodowego (trzeba przy tym pamiętać, aby było ono aktualne na dany dzień sporządzania całego projektu), wypis z rejestru gruntów dla działki swojej oraz działek sąsiednich, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, decyzję regulującą szczegółowe warunki zabudowy, a także zagospodarowanie danego terenu, a także warunki techniczne określające zasady przyszłych dostaw mediów.

Sporządzanie znaków geodezyjnych

Znaki geodezyjne, to zgodnie z definicją ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, znaki wykonane z trwałego materiału, które określają położenie punktów osnowy geodezyjnej. Warto pamiętać, że każdy pojedynczy punkt osnowy geodezyjnej ma swój niepowtarzalny numer nadawany na etapie tworzenia projektu technicznego, który jest w dodatku niezmienny. Na etapie sporządzania dokumentów oraz wcielania w życie planu budowy, nie można zapomnieć również o planie geodezyjnym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami