Blog

22.06.2018

Dokumenty wymagane do zgłoszenie budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę

W artykule znajdziesz:

Dokumenty wymagane do zgłoszenie budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę


Zarówno zgłoszenie budowy, jak i procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wymagają skompletowania niezbędnej dokumentacji. Dokumenty trzeba złożyć w urzędzie wraz z formularzem zgłoszenia lub wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jednym z najważniejszych dokumentów jest oczywiście kompletny projekt budowlany, od którego zatwierdzenia zależy uzyskanie zgody na budowę. W projekcie budowanym muszą znaleźć się następujące dokumenty:
• projekt architektoniczno-budowlany – jest to opis przeznaczenia oraz sposobu wykonania i formy obiektu budowlanego. Znajdują się w nim również wymogi energetyczne i ekologiczne, łącznie z rozwiązaniami materiałowymi i technicznymi, które związane są z wymogami dotyczącymi elementów dopasowania do otoczenia, czyli np. dostępności dla niepełnosprawnych,
• projekt zagospodarowania działki, zawierający część rysunkową i opisową. Część rysunkowa, wykonana na kopii aktualnej mapy zasadniczej, zawiera granice działki oraz jej usytuowanie względem działek sąsiednich i stron świata. Ponadto naniesiony jest na niej układ istniejących oraz planowanych obiektów budowlanych, łącznie z układem komunikacyjnym i i układem zieleni, które wpisują się w już istniejącą infrastrukturę terenu. Posiadający odpowiednie uprawnienia architekt musi też zaznaczyć na projekcie sposób odprowadzania zanieczyszczeń z nieruchomości. W części projektowej musi znaleźć się również informacja zawierająca zestawienie powierzchni oraz dotycząca planowanego domu, łącznie z ewentualnym wpisem działki do rejestru zabytków lub ochronie w planie zagospodarowania przestrzennego.
W projekcie muszą się znaleźć też wymagane przez gminę dodatkowe opinie i uprawnienia, które mogą wynikać z wymaga sanepidu konserwatora zabytków, ochrony przyrody czy przepisów przeciwpożarowych. Ponadto niezbędne jest oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane oraz potwierdzenie zapłaty w przypadku, gdy część obiektu będzie przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami