Dokumenty wymagane do zgłoszenie budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę


Zarówno zgłoszenie budowy, jak i procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wymagają skompletowania niezbędnej dokumentacji. Dokumenty trzeba złożyć w urzędzie wraz z formularzem zgłoszenia lub wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jednym z najważniejszych dokumentów jest oczywiście kompletny projekt budowlany, od którego zatwierdzenia zależy uzyskanie zgody na budowę. W projekcie budowanym muszą znaleźć się następujące dokumenty:
• projekt architektoniczno-budowlany – jest to opis przeznaczenia oraz sposobu wykonania i formy obiektu budowlanego. Znajdują się w nim również wymogi energetyczne i ekologiczne, łącznie z rozwiązaniami materiałowymi i technicznymi, które związane są z wymogami dotyczącymi elementów dopasowania do otoczenia, czyli np. dostępności dla niepełnosprawnych,
• projekt zagospodarowania działki, zawierający część rysunkową i opisową. Część rysunkowa, wykonana na kopii aktualnej mapy zasadniczej, zawiera granice działki oraz jej usytuowanie względem działek sąsiednich i stron świata. Ponadto naniesiony jest na niej układ istniejących oraz planowanych obiektów budowlanych, łącznie z układem komunikacyjnym i i układem zieleni, które wpisują się w już istniejącą infrastrukturę terenu. Posiadający odpowiednie uprawnienia architekt musi też zaznaczyć na projekcie sposób odprowadzania zanieczyszczeń z nieruchomości. W części projektowej musi znaleźć się również informacja zawierająca zestawienie powierzchni oraz dotycząca planowanego domu, łącznie z ewentualnym wpisem działki do rejestru zabytków lub ochronie w planie zagospodarowania przestrzennego.
W projekcie muszą się znaleźć też wymagane przez gminę dodatkowe opinie i uprawnienia, które mogą wynikać z wymaga sanepidu konserwatora zabytków, ochrony przyrody czy przepisów przeciwpożarowych. Ponadto niezbędne jest oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane oraz potwierdzenie zapłaty w przypadku, gdy część obiektu będzie przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !