Blog

Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 10
26.07.2018

Domek letniskowy – warunki budowy

W artykule znajdziesz:

Domek letniskowy – warunki budowy


Wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej od poło 2015 roku zwolnione są z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę. Jednak należy pamiętać, że tego typu inwestycja wymaga zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli najczęściej do starosty. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
• rodzaj wykonywanych robót budowlanych,
• zakres wykonywanych robót budowlanych,
• sposób wykonywania robót budowlanych,
• termin rozpoczęcia robót budowlanych.
W razie potrzeby do wniosku należy dołączyć odpowiednie rysunki lub szkice, a także uzgodnienia, pozwolenia i opinie, wynikające z odrębnych przepisów. Do zgłoszenia nie trzeba dołączać projektu budowlanego domku ani decyzji o warunkach zabudowy.
Po złożeniu zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku zdobycia pozwolenia na budowę dotyczy wyłącznie takich budynków, które są „przeznaczone do okresowego wypoczynku” i których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35mkw. Co ważne, w przepisach zaznaczono, że na każdych 500 mkw działki może stanąć wyłącznie jeden taki obiekt. Oznacza to, że w przypadku, gdy domek będzie mieć poddasze użytkowe lub na działce o powierzchni 1000 mkw staną trzy domki, konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę.
Artykuł 62 ust. 1 Prawa budowlanego nakłada na właścicielu lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek poddawania tychże obiektów cyklicznej kontroli. Typowa kontrola okresowa polega przede wszystkim na sprawdzeniu stanu technicznego budynków. Z obowiązku tego zwolnione są obiekty budownictwa letniskowego i zagrodowego, których zarządcy lub właściciele nie muszą dokonywać kontroli stanu technicznego obiektów. Zwolnienie to obejmuje także obiekty jednorodzinne. W przypadku domków letniskowych nie ma też obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego. Należy pamiętać, że postawienie „na dziko” domku letniskowego jest uważane za samowolę budowlaną i może skutkować nakazem rozbiórki.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 15 Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 16 Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 17
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 18
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 19 Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 20 Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 21
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 31 Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 32 Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 33
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 34
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 35 Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 36 Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 37
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Płyty lakierowane perforowane zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami