Domek letniskowy – warunki budowy


Wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej od poło 2015 roku zwolnione są z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę. Jednak należy pamiętać, że tego typu inwestycja wymaga zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli najczęściej do starosty. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
• rodzaj wykonywanych robót budowlanych,
• zakres wykonywanych robót budowlanych,
• sposób wykonywania robót budowlanych,
• termin rozpoczęcia robót budowlanych.
W razie potrzeby do wniosku należy dołączyć odpowiednie rysunki lub szkice, a także uzgodnienia, pozwolenia i opinie, wynikające z odrębnych przepisów. Do zgłoszenia nie trzeba dołączać projektu budowlanego domku ani decyzji o warunkach zabudowy.
Po złożeniu zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku zdobycia pozwolenia na budowę dotyczy wyłącznie takich budynków, które są „przeznaczone do okresowego wypoczynku” i których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35mkw. Co ważne, w przepisach zaznaczono, że na każdych 500 mkw działki może stanąć wyłącznie jeden taki obiekt. Oznacza to, że w przypadku, gdy domek będzie mieć poddasze użytkowe lub na działce o powierzchni 1000 mkw staną trzy domki, konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę.
Artykuł 62 ust. 1 Prawa budowlanego nakłada na właścicielu lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek poddawania tychże obiektów cyklicznej kontroli. Typowa kontrola okresowa polega przede wszystkim na sprawdzeniu stanu technicznego budynków. Z obowiązku tego zwolnione są obiekty budownictwa letniskowego i zagrodowego, których zarządcy lub właściciele nie muszą dokonywać kontroli stanu technicznego obiektów. Zwolnienie to obejmuje także obiekty jednorodzinne. W przypadku domków letniskowych nie ma też obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego. Należy pamiętać, że postawienie „na dziko” domku letniskowego jest uważane za samowolę budowlaną i może skutkować nakazem rozbiórki.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !