Blog

19.01.2021

Domieszka do betonu

W artykule znajdziesz:

Domieszka do betonu

Domieszka do betonu

Popiół lotny może stanowić cenny składnik betonu zwykłego i betonów nowej generacji. Betony z dodatkiem popiołów lotnych wymagają dużej staranności podczas ich wykonywania, poczynając od doboru składników, a w szczególności popiołów (z uwzględnieniem ich składu chemicznego), przygotowania mieszanki,
transportu i układania, a następnie odpowiednio długiej pielęgnacji świeżo wbudowanego betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Poprawne wykonanie wyżej wymienionych procesów pozwoli osiągnąć efekt końcowy w postaci trwałych elementów betonowych.

Domieszka do betonu - według normy PN-EN 934-2:2002 - jest to materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Chociaż domieszki, w odróżnieniu od cementu, kruszywa i wody nie są zasadniczym składnikiem mieszanki betonowej, to jednak odgrywają ważną rolę i są stosowane coraz częściej. Stosując domieszki, można obecnie wykonywać betony między innymi o bardzo niskich wartościach wskaźnika w/c (0,24-0,32) i wysokich wytrzymałościach (80-140 MPa).

Stosowanie domieszek jest efektywnym sposobem uzyskania pożądanych cech betonu uwarunkowanych technologią wykonania i przeznaczeniem konstrukcji lub elementu. W wielu krajach wykonuje się obecnie ponad 80% betonu z zastosowaniem modyfikatorów chemicznych.
Norma klasyfikuje domieszki ze względu na skutki modyfikacji. Decydującą jest najbardziej skuteczna cecha oddziaływania domieszki (uprawnienia budowlane).

Domieszki

Wyróżnione domieszki charakteryzują się następującymi cechami:
• domieszka redukująca ilość wody - uplastyczniająca - domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości wody w danej mieszance betonowej bez wpływ z na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości wody powoduje zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie (program egzamin ustny),
• domieszka znacznie redukująca ilość wody - upłynniająca - domieszka, która umożliwia znaczne zmniejszenie zawartości wody w danej mieszance betonowej be: wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości wody powoduje znaczne zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie.
• domieszka zwiększająca więźliwość wody - domieszka, która zmniejsza ubytki wody przez zmniejszenie jej samoczynnego wydzielania,
• domieszka napowietrzająca - domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym (opinie o programie),
• domieszka przyspieszająca wiązanie - domieszka, która skraca czas do rozpoczęcia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny,
• domieszka przyspieszająca twardnienie - domieszka, która zwiększa szybkość narastania wytrzymałości betonu, wpływając lub nie wpływając na czas wiązania (segregator aktów prawnych).
• domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka, która przedłuża czas do rozpoczęcia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny,
• domieszka opóźniająca wiązanie/redukująca ilość wody/uplastyczniająca - domieszka, która łączy oddziaływanie domieszki redukującej ilość wody/uplastyczniającej (działanie podstawowe) z działaniem domieszki opóźniającej wiązanie (działanie dodatkowe),
• domieszka opóźniająca wiązanie/znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca - domieszka, która łączy oddziaływanie domieszki znacznie redukującej ilość wody/upłynniającej (działanie podstawowe) z działaniem domieszki opóźniającej wiązanie (działanie dodatkowe),
• domieszka przyspieszająca wiązanie/redukująca ilość wody/uplastyczniająca - domieszka, która łączy oddziaływanie domieszki redukującej ilość wody uplastyczniającej (działanie podstawowe) z działaniem domieszki przyspieszającej wiązanie (działanie dodatkowe) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami