Domieszka żywicy

Domieszka żywicy

Betony z cementów portlandzkich lub glinowych z domieszką żywic lub lateksów (naturalnego mleczka kauczukowego lub zawiesiny cząstek kauczuku syntetycznego w wodzie z dyspergatorami i stabilizatorami). Do tego celu używane są również cementy magnezjowe (MgCl2 + MgO), ale ze względu na ich małą trwałość w wodzie i korozyjne działanie na stal w budownictwie morskim nie należy ich stosować. Stosowane do polimerobetonów żywice mogą być fenoloformaldehydowe, epoksydowe lub poliestrowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najszersze zastosowanie znalazły betony o spoiwie z żywic epoksydowych lub furfurolowo-acetonowych (monomer FA). W Polsce badano zaprawy wykonane z krajowej żywicy epoksydowej (Epidian 5), mączki kwarcowej i piasku o różnym stosunku składników. Zaprawy o składzie ż : m : p = 1 : 1 : 0 wykazywały już po 1 dniu utwardzania wytrzymałość na ściskanie równą prawie 1000 kG/cm2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Tę samą wytrzymałość zaprawa składzie 1:1:3 wykazywała po 5 dniach. Z biegiem czasu wytrzymałość zaprawy się podnosi. Na przykład zaprawy 1 : 1 : 0 i 1 : 2 : 3 osiągają wytrzymałość na ściskanie równą 1100 kG/cm2 po 30 dniach. Ich wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wynosiła około 350 kG/cm- po 5 dniach.

Zaprawy z żywic furfurolowo-acetonowych, stosowane w Rosji w budownictwie hydrotechnicznym, mają wytrzymałość na ściskanie 700-800 kG/cm2, a na zginanie i rozciąganie odpowiednio 160-200 kG/cm2 64-70 kG/cm2 (Małasiewicz).
Ogólnie stwierdzono, że wytrzymałość na ściskanie betonów polimerowych jest średnio 2 do 2,5 razy większa od betonów cementowych. Wykazują one też wysoką wytrzymałość na korozję mechaniczną, ścieranie i kawitację (uprawnienia budowlane).
Grubość warstw okładzinowych z polimerobetonu stosuje się od 1-3 mm, rzadziej do 5 mm.

Polimerobetony odznaczają się wysoką wodoszczelnością i wytrzymałością oraz bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Według Komguta [33J „dla zapewnienia dobrej przyczepności polimerobetonów do podłoża należy warstwy świeżo przygotowanego materiału nakładać przed rozpoczęciem żelowania (program egzamin ustny).

Żywice sztuczne

Plastobetony są to betony bez cementu w spoiwie, który jest zastąpiony całkowicie przez żywice sztuczne (w ilości 5-12%), lub analogiczne zaprawy piaskowe, w których udział żywic dochodzi do 20%. Jak podaje Korngut: „plastobetony furanowe lub epoksydowe mają wytrzymałość na ściskanie 600-800 kG/cm2, na zginanie 150-200 kG/cm2 i na rozciąganie 50-60 kG/cm2. Nasiąkliwość wodą w ciągu 24 h - 0,6-1,2%”,
Możliwe jest również zastosowanie tworzyw sztucznych jako spoiwa a polimerobetonów jako materiału konstrukcyjnego zastępującego słabsze od nich zwykłe betony. Zagadnienie to szeroko omawia Hop (opinie o programie).
Nowoczesną metodę układania powłok izolacyjnych stanowi napylanie drobno mielonych proszków za pomocą specjalnych palników. W budownictwie morskim na razie nie znalazło zastosowania, ale ze względu na swe zalety powinno wzbudzić zainteresowanie i w tej dziedzinie.

Folie z tworzyw sztucznych (z polietylenu, polichlorku winylu lub poliizobutylenu) stosowane są jako okładziny przeciwwilgociowe kładzione na zagruntowanej powierzchni ścian budowli. Folie o grubości około 2 mm mogą być układane pojedynczo, cieńsze (od 0,2 mm w górę) z reguły - w kilku warstwach przedzielonych masami izolacyjnymi, będącymi również klejem łączącym folie (segregator aktów prawnych).
Folie układane są w arkuszach, na zakładki (do 5 cm) spawane specjalnymi aparatami, lub klejone przy użyciu specjalnych rozpuszczalników.
Do uszczelniania spoin dylatacyjnych używa się tworzywa sztucznego w postaci mas plastycznych (kitów) lub przekładek.

Kity o konsystencji gęstej pasty wytwarza się z tworzyw sztucznych z dodatkiem plastyfikatorów i wypełniaczy takich, jak talk, azbest, sproszkowany węgiel kamienny lub sadza. W Polsce produkowany jest Polkit 115, wytwarzany z plastyfikowanych kopolimerów polistyrenu z wypełniaczami mineralnymi, oraz Olkit 120, wytwarzany z modyfikowanych olejów lniano-tungowych z wypełniaczami mineralnymi (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami