Blog

20.01.2020

Domieszki hydrauliczne

Domieszki hydrauliczne

Domieszki hydrauliczne

Domieszki hydrauliczne są ciałami mineralnymi, które dodane w stanie sproszkowanym do zwykłego wapna nadają mu własności hydrauliczne, to znaczy że zaprawa wapienna po pewnym czasie twardnienia na powietrzu nabiera zdolności dalszego twardnienia pod wodą (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wywołane jest to okolicznością, że część krzemionki w domieszkach hydraulicznych występuje w postaci aktywnej krzemionki bezpostaciowej SiOa (w bardzo drobnych cząstkach), która ma zdolność łączenia się z wapnem w twarde nierozpuszczalne krzemiany wapnia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Oprócz tego krzemionka bezpostaciowa wchodzi w reakcję z drugim składnikiem domieszki — tlenkiem glinu, tworząc trwałe i twarde glino-krzemiany. Powstają również krzemiany glinowo-wapniowe. Domieszki hydrauliczne można dodawać nie tylko do wapna, lecz i do cementów portlandzkich; w tym przypadku domieszki wiążą trwale wolne wapno powstające przy twardnieniu cemenfu, dzięki czemu uodporniają zaprawy i betony przeciwko wyługowaniu wapna przez kwaśne wody i opary (uprawnienia budowlane).

Aktywność domieszek hydraulicznych określa się według PN-62/B- 23002 współczynnikiem aktywności (Z), tj. stosunkiem sumy procentowych zawartości tlenków wapniowego, magnezowego i glinowego do procentowej zawartości krzemionki. Domieszki kwaśne są następujące: rodzime: popioły wulkaniczne, pucolany, tufy wulkaniczne, tras. pumeks, ziemie okrzemkowe, tryple; sztuczne: krzemionka pokaolinowa, wypalana glina, kwaśne popioły, kwaśne granulowane żużle wielkopiecowe. Domieszki zasadowe obejmują: zasadowe granulowane żużle wielkopiecowe i zasadowe popioły (program egzamin ustny).

Aktywność popiołów wulkanicznych

Domieszki hydrauliczne rodzime znane były i stosowane już w starożytnym Rzymie, gdzie je wydobywano m. in. w okolicach Wezuwiusza jako tzw. pucolany. Popioły wulkaniczne powstały z wyrzucanych przez wulkany pyłowatych cząstek lawy, które unoszone w postaci chmur osiadały nieraz w odległości dziesiątków kilometrów. W ten sposób tworzyły się dość luźne pokłady o znacznej często grubości. Aktywność popiołów wulkanicznych jest niewielka. W Polsce nie występują. Pucolany są to popioły wulkaniczne, które z biegiem czasu uległy zagęszczeniu, lecz pozostały ciałem ziemistym. Aktywność ich jest niewielka (opinie o programie). W Polsce nie występują. Tufy wulkaniczne pochodzą z popiołów, które w rezultacie wtórnych przeobrażeń przekształciły się w porowatą skałę.

Aktywność ich jest niewielka, znajdują się w dużych złożach, m. in. na Kaukazie. W Polsce znaleziono tufy porfirowe o właściwościach hydraulicznych pod Chrzanowem i Krzeszowicami. Duże złoża trasu znajdują się m. in. w Nadrenii, Bawarii, na Krymie. W Polsce trasu dotychczas nie znaleziono. Pumeks jest bardzo porowatą odmianą szkliwa wulkanicznego. Aktywność pumeksu jest słaba. Duże pokłady pumeksu znajdują się w Nadrenii. W Polsce pumeksu nie ma (segregator aktów prawnych).

Ziemia okrzemkowa jest to ziemista masa, rzadziej miękka skała osadowa; pochodzi od mikroskopijnych organizmów roślinnych, które miały skorupki przesycone krzemionką. Łatwo daje się rozcierać na drobny proszek. Wysuszona przylega do języka.

Barwę ma jasnoszarą lub żółtawą. Ciężar właściwy 1,9H-2,2, ciężar objętościowy 0,3-ś-0,7 T/m3. Orientacyjny skład: SiOz — 77-f-98%, A1203 — 1-5-9%, CaO ok. 1,5.

Aktywność duża. W Polsce znajduje się w różnych miejscach, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Dodana do zapraw i betonów zwiększa ich wodoszczelność i urabialność (upłynnia konsystencję). Trypla. Jest to przeobrażona ziemia okrzemkowa, w której nie widać pod mikroskopem pozostałości skorupek. Ma większy ciężar objętościowy 0,6-h0,8 T/m3. Aktywność duża (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami