Dopuszczalne naprężenia uprawnienia budowlane

Dopuszczalne naprężenia uprawnienia budowlane

Ważne jest, kiedy dany obiekt został wykonany, z jakiej stali, jakie przyjęto naprężenia dopuszczalne itp. Trzeba pamiętać, że w ostatnich 50 latach naprężenia dopuszczalne dla stali zostały znacznie zwiększone oraz że nowe metody wymiarowania konstrukcji stalowych znacznie dokładniej określają ich nośność (program uprawnienia budowlane na komputer).

Współczynniki bezpieczeństwa są ustalane na podstawie licznych doświadczeń i badań, co przemawia za tym, że przy odbudowie możemy zastosować konstrukcję oszczędną, zachowując jednocześnie niezbędne bezpieczeństwo budowli (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wybór schematu konstrukcyjnego odbudowywanego obiektu zależy od lokalnych warunków, stopnia zniszczenia, materiału budowlanego, jakim się dysponuje, i okresu czasu przeznaczonego na odbudowę. W wyniku tego zdarza się często, że odbudowane wiązary mają inną konstrukcję niż te, które się zachowały. Nie ulega tylko zmianie rozstaw słupów, gdyż przeważnie fundamenty pozostają nie uszkodzone.

W praktyce stosuje się przy odbudowie łączenie konstrukcji stalowych z żelbetowymi (uprawnienia budowlane). Często jest to uwarunkowane potrzebą szybkiego wykonania robót. Konstrukcje stalowe zamawiane w odrębnych zakładach mogą być wykonywane równocześnie z odgruzowywaniem i naprawianiem mniejszych uszkodzeń elementów żelbetowych, które mają pozostać w budowli.

Ponadto konstrukcje stalowe mogą być wykonywane niezależnie od pory roku i zapewniają szybki montaż. Odbudowany obiekt „Azow- stal” w ZSRR odznacza się tym, że na ramę żelbetową przeniesiono tylko obciążenia pionowe, poziome zaś są przejęte przez ramy stalowe (program egzamin ustny).
Dwa przęsła zostały całkowicie zniszczone, trzecie zostało odbudowane. W celu zapewnienia geometrycznej niezmienności i sztywności tego przęsła wiązary kratowe wzmocniono dodatkowymi prętami. Tego rodzaju zmiany zaleca się we wszystkich przypadkach, gdy odbudowany obiekt nie ma dostatecznej sztywności poprzecznej. Zniszczone słupy środkowe ucinano powyżej miejsc zniszczenia na wysokości 5,0 m i przegubowo ustawiano na nowo wzniesionych słupach żelbetowych. Miejsce przegubu w nowym schemacie odpowiada zerowej wartości momentów w starym schemacie.

Taka zmiana układu statycznego daje możność odbudowy konstrukcji bez jej uprzedniego demontażu.

Odbudowa oddzielnych elementów konstrukcji

Przy projektowaniu konstrukcji wzmacnianych czy też odbudowywanych należy dążyć do rozwiązań nie sprawiających trudności w wykonaniu. W wielu przypadkach spawanie elektryczne okaże się przy tego rodzaju pracach najodpowiedniejsze. Jak wiadomo, spawanie na styk bez nakładek jest sposobem dobrym, wymagającym najmniej materiału, zapewniającym wytrzymałość zarówno na obciążenie dynamiczne, jak i statyczne, łatwiej chroniącym od naprężeń skurczowych itp.

Jednak często zastosowanie spawania stykowego jest trudne ze względu na konieczność bezpośredniego przygotowania obu elementów szczególnie o znacznym ciężarze, np. przy przygotowaniu pod zachowaną górną część słupa nowej części dolnej. Zaleca się stosowanie w takim wypadku trzeciej części, tzw. wstawki, która mając nieznaczny ciężar może być l łatwością unoszona i dopasowana do każdej z ciężkich części (opinie o programie). 

Wstawka ma ścięte ukośnie półki. Przy wykonywaniu prac spawalniczych należy zwracać baczną uwagę na kolejność wykonania poszczególnych spoin. Dotyczy to również omówionego wyżej przykładu. Gdy dajemy wstawkę do łączenia belek dwuteowych spawanych, to przed przyspawaniem wstawki w miejscu połączenia trzeba w belkach ściąć spoiny łączące środniki z półkami na długość 400-i-500 mm od styku i przyspawać go znów dopiero po przyspawaniu wstawki. A oto dalsze przykłady wzmocnień. Zamiast przyspawania blachy dano dwa wzajemnie prostopadłe płaskowniki.

Zgięcie poziomych elementów górnego pasa belki podsuwnicowej zostało wyrównane przyspawanymi przekładkami (segregator aktów prawnych).

W następnych przykładach pokazano częściej stosowane sposoby wzmocnienia przy odbudowie wszelkiego rodzaju przekryć (wiązary, podciągi). W górnym pasie wygięty odcinek wzmocniono przyspawanym teowym elementem, dolny natomiast przez przyspawanie ceownika, wzmocnienie elementu wygiętego w płaszczyźnie poziomej (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !