Blog

Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 10
30.05.2018

Dostęp do informacji dotyczących przemieszczanego przedmiotu

W artykule znajdziesz:

Dostęp do informacji dotyczących przemieszczanego przedmiotu


Przy planowaniu ręcznych prac transportowych należy pamiętać o obowiązujących przy nich zasadach BHP. Powinni je znać zarówno wszyscy pracownicy, jak i kierownicy, który zajmujący się organizacją pracy i odpowiadający ze bezpieczeństwo pracowników. Do ręcznych prac transportowych zalicza się każdy rodzaj podtrzymywania lub transportowania ładunków, przedmiotów lub materiałów przez jednego lub kilku pracowników. Obejmuje to przemieszczanie poprzez unoszenie, układania, podnoszenie, pchanie, przenoszenie, ciągnięcie, przesuwanie, przewożenie lub przetaczanie.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Zanim pracownik zostanie dopuszczony do ręcznych prac transportowych jego pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z prawidłowym wykonywaniem ręcznych prac transportowych. Pracownicy muszą mieć zapewniony dostęp do informacji dotyczących przemieszczanego przedmiotu, a zwłaszcza położenia środka ciężkości czy masy. Ponadto muszą być poinformowani o wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy łącznie z wymaganiami ergonomii, a także o środkach bezpieczeństwa zapobiegającym urazom i wynikach oceny ryzyka zawodowego.


Ręczne prace transportowe muszą być zorganizowane w taki sposób, aby stosowane metody pracy zapewniały pracownikom odpowiednie przerwy w pracy na odpoczynek oraz ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego. Konieczne jest również wyeliminowanie nadmiernych obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, w tym przede wszystkim urazów kręgosłupa, które związane są z wymuszonym procesem pracy rytmem. Bardzo ważne jest ograniczenie do minimum odległości, na które przedmioty przemieszczane są ręcznie. Konieczne jest również uwzględnienie wymagań ergonomii. Od 1 stycznia 2018 roku masa przedmiotów przetaczanych ręcznie nie może być większa niż 300kg na jednego mężczyznę. Powierzchnia, po której przedmioty przemieszczane są ręcznie, musi być nieśliska, stabilna i równa.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 15 Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 16 Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 17
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 18
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 19 Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 20 Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 21
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 31 Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 32 Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 33
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 34
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 35 Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 36 Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 37
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pokrycia bezspoinowe zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami