Blog

20.01.2021

Dowód dostawy

Dowód dostawy

Dowód dostawy

Dodatkowo dowód dostawy powinien zawierać następujące dane:
- dla betonu projektowanego,
- klasę wytrzymałości,
- klasę zawartości chlorków,
- klasę konsystencji lub jej założoną wartość (program uprawnienia budowlane na komputer),
- wartości graniczne składu betonu (jeśli są określone),
- rodzaj i klasę wytrzymałości cementu (jeśli są określone),
- rodzaj domieszki i typ dodatku (jeśli są określone),
- właściwości specjalne (jeśli są wymagane),
- maksymalny, nominalny górny wymiar kruszywa,
- w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub jej założoną wartość;
- dla betonu recepturowego:
- szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu, rodzaj domieszki itp.,
- wskaźnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość,
- maksymalny, nominalny górny wymiar ziarna kruszywa;

Wykonawca może wymagać następujących informacji dotyczących składu betonu, które umożliwią właściwe układanie i pielęgnację mieszanki betonowej, również oszacowanie rozwoju wytrzymałości:
a) rodzaj i klasa wytrzymałości cementu,
b) rodzaj kruszywa,
c) typ domieszek (jeśli są stosowane) (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
d) typ i przybliżona zawartość dodatków (jeśli są stosowane),
e) założony wskaźnik w/c,
f) wyniki istotnych wcześniejszych badań betonu,
g) rozwój wytrzymałości,
h) pochodzenie składników,
i) inne dane - na życzenie (np. katalogowe składy betonów łącznie z klasami konsystencji),
j) zagrożenie dla zdrowia wynikające z kontaktu z mieszanką (uprawnienia budowlane).

Czynniki doboru środków transportu wewnętrznego

Transport wewnętrzny mieszanki betonowej obejmuje przemieszczanie mieszanki od miejsca dostawy (stanowiska rozładunku) do miejsca wbudowania (program egzamin ustny). Transport mieszanki betonowej na budowie przeważnie ma charakter transportu złożonego: oprócz przemieszczenia poziomego mieszanki istnieje także konieczność jej przemieszczenia w pionie.

Czynniki mające wpływ na wybór środka transportu wewnętrznego dzielimy na dwie grupy:
- Czynniki otoczenia bliskiego, do których zaliczamy:
- geometrię budynku
- przyjęte rozwiązania konstrukcyjne,
- czynniki technologiczne,
- czynniki organizacyjne,
- wielkość placu budowy,
- technologiczność rozwiązań konstrukcyjnych,
- dostępność maszyn i sprzętu do transportu.
- Czynniki otoczenia zewnętrznego, do których zaliczamy:
- porę roku (temperatura, wilgotność, prędkość wiatru itp.),
- lokalizację (sąsiedztwo budynków mieszkalnych ogranicza czas trwania prowadzenia prac na budowie w ciągu doby) (opinie o programie).

Obecnie na budowach stosowane są dwa dominujące sposoby transportu mieszanki betonowej: rurociągami przy użyciu pomp do betonu oraz za pomocą pojemników podawanych żurawiem.
Na budowach stosowane są także tzw. rozwiązania mieszane w transporcie wewnętrznym mieszanki betonowej (segregator aktów prawnych). Do pewnej wysokości wznoszonego obiektu mieszanka betonowa podawana jest za pomocą transportu pompowego. Powyżej tej wysokości w miejsce wbudowania mieszanka podawana jest pojemnikami za pomocą żurawi.
Transport mieszanki za pomocą pojemników przy użyciu żurawia.

Transport mieszanki betonowej za pomocą pojemników przy użyciu żurawia polega na napełnieniu pojemników mieszanką w punkcie dostawy i przemieszczeniu ich za pomocą żurawia, najczęściej wieżowego, bezpośrednio w miejsce betonowanego elementu. Ten rodzaj transportu bywa stosowany na budowach, gdzie nie jest wymagane duże tempo realizacji konstrukcji, do formowania elementów o niewielkim zapotrzebowaniu mieszanki betonowej np.: słupy w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, klatki schodowe, stropy gęstożebrowe, płyty stropowe o niewielkiej powierzchni itp. W literaturze angielskiej wskazuje się, że transport w pojemnikach za pomocą żurawia stosuje się w przypadku tempa betonowania 8-^12 mVh (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami