Dozowniki automatyczne

Dozowniki automatyczne

Automatyzacja czynności dozowania zmniejsza wkład robocizny w procesie wytwarzania masy betonowej, skraca cykl produkcyjny, ale przede wszystkim zapewnia ścisłe odmierzanie poszczególnych porcji, czego nie można uzyskać całkowicie przy wzrokowej kontroli odmierzania, jaka ma miejsce przy sterowaniu ręcznym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dozowniki automatyczne znajdują coraz szersze zastosowanie w wytwórniach masy betonowej i to nie tylko w większych zakładach ale również bezpośrednio na placach budowy.

Stosowane konstrukcje automatyczne lub półautomatyczne odmierzaczy umożliwiają dozowanie łączne wszystkich suchych składników, ale najczęściej produkowane są one oddzielne dla cementu z uwagi na mniejszy udźwig urządzenia Wagowego i wymaganą znacznie większą dokładność odmierzania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Półautomatyczny dozownik wagowy cementu DCa-1 produkcji krajowej połączony jest z zasobnikiem cementu za pomocą przenośnika ślimakowego, podającego cement do zasobnika wagowego zawieszonego pod otworem wsypowym przenośnika, na dźwigniach wagi, której głowica zamocowana jest nad przenośnikiem. Układ ważący sprzężony jest z silnikiem elektrycznym napędzającym przenośnik.

Proces odmierzania rozpoczyna się w chwili włączenia silnika (uprawnienia budowlane). Po odmierzeniu żądanej ilości cementu, za pomocą wyłącznika rtęciowego umieszczonego na dodatkowej dźwigni wagi przerywany jest dopływ prądu do silnika, przenośnik przestaje podawać cement do zasobnika wagowego i cykl dozowania kończy się. Opróżnienie zasobnika odbywa się przez ręczny obrót dźwigni zaworu wylotowego. Pojemność odmierzacza wynosi 125 1, udźwig wagi - 250 kG, dokładność ważenia - do 0,1 kG, maksymalny czas odmierzania ok. 80 sekund (program egzamin ustny).
Przykładem automatycznego dozowania wagowego cementu jest odmierzacz DC-1200, o konstrukcji podobnej do dozowania typu DCa-1, z tą różnicą że klapa spustowa zasobnika wagowego otwiera się automatycznie za pomocą podnośników pneumatycznych. Pojemność odmierzacza wynosi 250 1, udźwig wagi - 300 kG, dokładność ważenia - 1 kG, maksymalny czas odmierzania - ok. 50 sekund.

Podwieszony automatyczny dozownik

Podwieszony automatyczny dozownik wagowy cementu produkcji radzieckiej AWDC-1200 obsługiwać może dwa zasobniki cementu luzem. Podnośniki pneumatyczne sterowane automatycznie (elektrozaworami) otwierają i zamykają wlotowe i wylotowe zawory klapowe (opinie o programie).
Automatyczne dozowniki kruszywa różnią się znacznie pod względem konstrukcji od automatycznych dozowników cementu (znacznie większe pojemności zasobników oraz udźwigi urządzeń wagowych). Inne są również systemy sterownicze obsługujące odmierzanie kilku frakcji o różnych porcjach, często zmieniających się receptur.

 

Automatyczne układy sterownicze wyposażone są w styki elektryczne lub urządzenia fotokomórkowe umieszczone na głowicy wagi, przełączniki krańcowe działające przy zaworach wsypowych otwartych i zamkniętych, podnośniki pneumatyczne do otwierania i zamykania klap zaworów wsypowych zasobników materiałowych oraz elektrozawory do elektrycznego sterowania sprężonym powietrzem w podnośnikach pneumatycznych. Wszystkie odprowadzenia od układu elektrycznego dozownika sprowadzone są do tablicy zaciskowej skrzynki sterowniczej usytuowanej w słupku urządzenia Wagowego lub bezpośrednio pod głowicą wagi.

Najczęściej stosowane są automatyczne lub półautomatyczne dozowniki typu stałego, stojące lub podwieszone (segregator aktów prawnych). Obecnie spotyka się również rozwiązania konstrukcji ruchomych.
Automatyczny dozownik typu DAZ-500a krajowej produkcji jest urządzeniem typu przejezdnego na kolach ogumionych o możliwości odmierzania do czterech różnych materiałów sypkich.

Podstawowymi elementami składowymi togo dozownika są: rama, układ dźwigni, zasobnik wagowy z klapowym zaworem wylotowym, głowica wagi pełnouchylnej ze stycznikami elektrycznymi układu sterowniczego oraz skrzynka sterownicza (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !