Blog

07.08.2018

Drenaż terenu - dlaczego jest tak ważny?

W artykule znajdziesz:

Drenaż terenu - dlaczego jest tak ważny?

Decydując się na budowę domu lub innego obiektu budowlanego na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, w pierwszej kolejności należy zadbać o zaprojektowanie i wykonanie drenażu (program na komputer). Instalacja będzie zapobiegała tworzeniu się zastoisk wody na działce i ochroni fundamenty przed szkodliwym wpływem wody.
Na czym polega drenaż?
Drenaż terenu to instalacja umożliwiająca skuteczne odprowadzanie wód opadowych. Jej budowa jest uzależniona od specyfiki terenu i wymagań konkretnego inwestora (program na telefon). Przykładowo, jeśli drenaż ma być przyłączony do kanalizacji ogólnospławnej, niezbędne mogą okazać się urządzenia zapobiegające zamulaniu. W zależności od tego, czy drenaż znajduje się nad, czy pod powierzchnią ziemi, wyróżniamy drenaże powierzchniowe oraz podziemne.

Część gruntu rodzimego

Drenaż terenu - dlaczego jest tak ważny?

W pierwszym przypadku część gruntu rodzimego zastępuje się materiałem o dużej przepuszczalności, na przykład keramzytem (program na egzamin ustny). Odprowadza od wody opadowe do wewnętrznych warstw gruntu, umożliwiając im powolne wsiąkanie. Drenaż podziemny to system sączków, znajdujących się poniżej poziomu gruntu i odprowadzających wody do odpowiedniego zbiornika, na przykład rowu melioracyjnego (promocja 3 w 1).
Dlaczego drenaż jest ważny?
Skuteczne odprowadzenie wody zapobiega przenikaniu wilgoci do wnętrza budynku. Problemy z pleśnią, czy nieprzyjemnym zapachem w piwnicach zwykle są związane właśnie z brakiem drenażu. Drenaż wpływa również na komfort użytkowania działki (segregator). Przy dużych deszczach ogromne kałuże mogą zwyczajnie uniemożliwić poruszanie się po niej. Ulewy i zastoiska wody wpływają negatywnie również na stan roślin znajdujących się w ogrodzie.
Kiedy wykonać drenaż?
Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie drenażu już na etapie budowy domu (opinie). Niestety, wielu inwestorów nie decyduje się na wykonanie takiej instalacji, traktując ją jako zbędny koszt. Zaprojektowanie drenażu wokół istniejącego budynku jest oczywiście możliwe, jednak pociąga za sobą spore koszty i utrudnienia w normalnym korzystaniu z budynku i terenu wokół niego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami