Blog

16.01.2023

Drewno konstrukcyjne

W artykule znajdziesz:

Drewno konstrukcyjne

Metoda Rupinga polega na wtłoczeniu w drewno powietrza, następnie na wtłoczeniu pod wyższym ciśnieniem impregnatu i na zastosowaniu podciśnienia. Rozprężające się powietrze usuwa z drewna część cieczy impregnacyjnej. Nasycanie podwójne polega na tym, że w pierwszym etapie nasyca się drewno wodnymi roztworami tanich środków chemicznych (np. fluorku sodu, chlorku cynku), następnie nasyca się drewno po raz drugi drogim i deficytowym olejem kreozotowym. Zużycie cieczy impregnacyjnych wynosi, zależnie od gatunku drewna i stosowanej metody, 50-300 kg na 1 m drewna (program uprawnienia budowlane na komputer).

Często stosowanym środkiem zapobiegawczym w przypadku drewna budowlanego jest powlekanie go powloką ochronną z pokostu, farby olejnej, lakieru itp. Powłoki te zmniejszają wrażliwość drewna na działanie wilgoci, czynników atmosferycznych i biologicznych (grzyby, owady) oraz poprawiają walory estetyczne wyrobów z drewna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Drewno konstrukcyjne stosuje się do celów budowlanych, meblarskich, przemysłowych i rękodzielniczych. W przemyśle chemicznym drewno stanowi surowiec do produkcji celulozy, kwasu octowego, alkoholu mety owego, acetonu, smoły drzewnej i węgla drzewnego (uprawnienia budowlane). W przemyśle papierniczym używa się go do otrzymywania masy celulozowej i ścieru drzewne go przeznaczonych do wyrobu papieru. Odpady drewna znajdują zastosowanie jako paliwo w gospodarstwie domowym, do ogrzewania kotłów oraz w charakterze podpałki do węgla i koksu. Drewno konstrukcyjne stosuje się w postaci drewna okrągłego, tarcicy, oklein, obłogów oraz prefabrykatów drzewnych (program egzamin ustny).

Drewno okrągłe

Drewno okrągłe obejmuje; dłużyce, czyli pnie długości ponad S m kłody (2,5-8,9 m) i wyrzynki (poniżej 2,5 m). Drewno okrągłe na pale portowe, telegraficzne, stemple budowlane i kopalniane, dłużyce rusztowaniowe, żerdzie itp. oraz do dalszej obejmuje: belki, krawędziaki, deski, bale, listwy i łaty. Znajdują one duże zastosowanie w budownictwie (domy drewniane, okna, drzwi), w budowie mostów, portów, statków, wagonów wielu innych urządzeń, w stolarstwie - na meble i sprzęty - oraz jako materiał do otrzymywania prefabrykatów drzewnych (opinie o programie).

Okienny (forniry) są to arkusze z drewna o grubości 0,6; 0,8; 1 0 1,2 mm. Otrzymywane są przez skrawanie drewna mahoniu, dębu jaworu, brzozy i in. Forniry służą do oklejania drewna tańszego i brzydszego (szczególnie w meblarstwie).

Obłogani nazywa się arkusze z drewna o grubości 1,5; 1,8; 2,0- forniry drzewnych, jako podkład pod oszczędzanie materiału drzewnego stosuje się ° Prefabrykaty drzewne. Znajdują one zastosowanie rów- dzięki temu, ze w wielu wypadkach ich własności fizykochemiczne mechaniczne i estetyczne są lepsze niż drewna. Do prefabrykatów drzewek sklejka, lignoston, płyty wiórowe i płyty pilśniowe (segregator aktów prawnych).

Płyta sklejona z nieparzystej liczby cienkich arkuszy skrawanego drewna. Układ włókien jest prostopadły. Klejenie odbywa się w ogrzewanych prasach przy kleju kazeinowego, albuminowego albo mocznikowego. Zależnie od rodzaju kleju sklejka może być stosowana w pomieszczeniach suchych ogrzewanych (kleje kazeinowe albo albuminowe), jak również w pomieszczeniach Wilgotnych (kleje mocznikowe). Do wyrobu sklejki stosuje się najczęściej drewno brzozy, olchy, sosny lub buku. Sklejka znajduje zastosowanie w budownictwie oraz do wyrobu mebli.

Lignofol (PN-65/D-04215) jest to drewno warstwowe. Otrzymuje go się przez sklejanie płytek o grubości 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 do 3,0 mm klejami syntetycznymi pod ciśnieniem 50-300 at. W zależności od układu włókien drewna w kolejnych warstwach rozróżnia się lignofol równoległo-włóknisty krzyżowo-włóknisty i gwiaździsto-włóknisty. Do jego wyrobu stosuje się drewno brzozowe i bukowe. Lignofol charakteryzuje się dobrymi własnościami mechanicznymi i dużą odpornością na wilgoć i chemikalia. Dzięki tym zaletom znajduje on zastosowanie w konstrukcjach lotniczych do budowy części maszyn, kół zębatych, pras filtracyjnych i zbiorników na wodę oraz chemikalia (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami