Blog

29.09.2022

Drewno polimerowe

W artykule znajdziesz:

Drewno polimerowe

Autor podaje poniżej krótkie wyróżniające charakterystyki konstrukcji tych okien z nowych materiałów. Tak więc, w drewnopolimerowych oknach drewniane listwy ram pokryte są cienkimi, odpornymi na wpływy atmosferyczne i ogniochronnymi powłokami polimerowymi (z chlorku poliwinylu i in.), polepszającymi zewnętrzny wygląd okien. Ramy z takim wykończeniem nie wymagają drogich i pracochłonnych okresowych przemalowali. Drewno polimerowe konstrukcje okien z podwójnymi skrzydłami i wielowarstwowymi szybami, odznaczające się dobrymi właściwościami eksploatacyjnymi i estetycznymi, zostały już rozpowszechnione w krajach skandynawskich, w Europie i USA (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pomimo stosunkowo dużego kosztu produkcja i stosowanie skrzydeł okiennych całkowicie aluminiowych o różnego rodzaju wykończeniach (najczęściej anodyzowanych z trwałością pokrycia ok. 20 lat) znalazły duże rozpowszechnienie w praktyce Związku Radzieckiego i zagranicznej. W celu zaoszczędzenia metalu, potanienia i unifikacji wyrobów stale prowadzi się prace zmierzające do udoskonalenia konstrukcji okien, poszukiwania oryginalnych kształtowników ze stopów aluminiowych, efektywnych sztucznych tworzyw dla wkładek termicznych i nowych rodzajów powłok dekoracyjno-ochronnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jednym z kierunków prawie dwukrotnego zmniejszenia zużycia metalu w wyrobach, a zatem również ich kosztu, jest przejście na skrzydła okienne z podwójnymi szybami i efektywnymi neoprenowymi wkładkami termicznymi (uprawnienia budowlane).

Inny typ okien całkowicie metalowych z kształtowników ze stali walcowanej jest w praktyce budownictwa ogólnego rzadko stosowany. Jednak użycie bardziej ekonomicznych drążonych kształtowników z cienkiej stali ciągnionej na zimno i trwałych syntetycznych powłok emaliowych pozwala rozszerzyć zakresy ich stosowania, w szczególności do okien wystawowych i witraży, jak również do przezroczystych przegród niektórych budynków mieszczących zakłady wytwórcze (program egzamin ustny).

Niełamliwe szkła hartowane

Stosowanie powłok polimerowych (np. z polichlorku winylu) na stalowych kształtownikach okiennych polepsza eksploatacyjne właściwości okien, a nadanie powłokom z mas plastycznych specjalnego przekroju zapewnia uszczelnienie przymknięcia i umocowanie szyb (opinie o programie).

Początkowo przypuszczano, że konstrukcje okien z tworzyw sztucznych wykonane z kształtowników z polichlorku winylu i innych materiałów polimerowych, odpornych na różne wpływy eksploatacyjne, znajdą szerokie zastosowanie w bezleśnych rejonach kraju. Myślano tak, ponieważ zunifikowane wyżłobione (o przekroju skrzynkowym) kształtowniki z mas plastycznych, wytłaczane na wysokowydajnych urządzeniach, można było łatwo stosować do wykonania okien różnych konstrukcji i wielkości typów (typowymiarów). Jednak wysoki koszt i deficyt surowców polimerowych oraz brak dostatecznych danych doświadczalnych, dotyczących trwałości i niezawodności nowych materiałów i konstrukcji, nie pozwoliły na wdrożenie ich do masowego budownictwa. Obecnie trwa opracowywanie nowych doświadczalnych konstrukcji okien z laminatów szklanych i kompozycji z polichlorku winylu i chlorowanego polietylenu (segregator aktów prawnych).

Głównym materiałem do wykonania okien i innych przezroczystych osłon jest szkło krzemianowe. Sukcesy osiągnięte w zakresie technologii jego wytwarzania doprowadziły do produkcji oryginalnych odmian szkła o nowych właściwościach. Pomimo prawie nieograniczonego zwiększenia długości szkła wystawowego (przy trzymetrowej i większej szerokości) znacznie zwiększyła się jego przezroczystość, polepszyła jakość powierzchni. Interesujące jest wzmocnione szkło krzemianowe, w którym obróbka powierzchni licowej doprowadziła do polepszenia jego cech wytrzymałościowych, ale przy tym zachowała się możliwość zwykłego jego rozcinania. Niełamliwe szkła hartowane są używane do skrzydeł drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (promocja 3 w 1).

Praktyczną korzyść dają również inne nowe rodzaje szkła płaskiego: zbrojone, selektywne udaremniające przechodzenie promieni podczerwonych, jak również jedno- i dwukomorowe szkła wielowarstwowe, które pomimo ich stosunkowo wysokiego kosztu są bardzo perspektywicznymi wyrobami dla masowego budownictwa przemysłowego.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami