Blog

Antydetonator zdjęcie nr 10
21.01.2020

Drewno stolarskie i ciesielskie

W artykule znajdziesz:

Drewno stolarskie i ciesielskie

Antydetonator zdjęcie nr 11
Drewno stolarskie i ciesielskie

Drewno dzieli się zwykle na dwa rodzaje:
a) drewno z drzew iglastych,
b) drewno z drzew liściastych (program uprawnienia budowlane na komputer).

W zależności od twardości drewna rozróżniamy następujące grupy: I grupa — drewno miękkie (świerk, jodła, lipa),
II grupa — drewno półtwarde (klon, olcha, sosna),
III grupa —drewno twarde (dąb, jesion, buk, grab, akacja, wiąz, brzoza).
Zasadnicze cechy poszczególnych rodzajów drewna krajowego są następujące:
Świerk i jodła — barwa biała z żółtawym odcieniem, słoje różne dość rzadkie, mała ilość sęków, średnia odporność na wpływy atmosferyczne, ciężar 1 m3 wynosi około 470 kG. Stosuje się je w budownictwie, na słupy telegraficzne (dłużyce), jako materiał stolarski i wreszcie na opał (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Świerk w budownictwie ma jednak zastosowanie ograniczone. Jest bowiem dobrym i trwałym materiałem tylko w miejscach bardzo suchych lub w konstrukcjach podwodnych.
Jodła dobrze konserwuje się w miejscach suchych, ale nie może być używana na podwaliny, legary, belki, ościeżnice, podłogi, okna i drzwi oraz ściany zewnętrzne domów drewnianych, ponieważ łatwo but wie je.
Jodłę można używać głównie do budowli prowizorycznych i drugorzędnych (uprawnienia budowlane).
Lipa — barwa biała z odcieniem żółtawym, ciężar 1 m:j wynosi 450 kG. Wobec małej odporności na wpływy atmosferyczne jest używana jako drewno stolarskie, na ogół do wyrobu mebli i fornirów.
Sosna — barwa jasnożółta, słoje dość rzadkie; ze względu na znaczną odporność na wpływy atmosferyczne ma bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie, ciężar 1 m3 przy 15% wilgotności wynosi 550 kG. Sosna bywa szeroko stosowana jako materiał stolarski oraz ciesielski i wreszcie na opał.

Olcha — barwa pomarańczowa, czerwonawo-brązowa, ciężar 1 ms wynosi 530 kG; używa się przeważnie do robót podwodnych (program egzamin ustny).
Dąb — barwa żółtobiała, słoje ścisłe, ciężar 1 m3 wynosi 750 kG, bardzo duża odporność na wpływy atmosferyczne.

Duża twardość

Podobne właściwości ma buk — o barwie różowej, z odcieniem fioletowym i ciężarze 1 m3 równym 750 kG. Te dwa gatunki drewna ze względu na dużą twardość, wytrzymałość i dużą odporność na wpływy atmosferyczne są cennym materiałem budowlanym. Używane są na narzędzia stolarskie w robotach kołodziejskich, na podkłady kolejowe, słupy telegraficzne, wreszcie, do wyrobu deszczułek posadzkowych (opinie o programie).

Pozostałe gatunki drzew twardych, jako mniej odporne na wpływy atmosferyczne, są używane w pierwszym rzędzie jako drewno narzędziowe, do wyrobów stolarskich itp.

Wszystkie rodzaje drewna przechowywane w miejscach suchych i odpowiednio przewietrzanych cechuje duża trwałość; to samo można powiedzieć o drewnie znajdującym się całkowicie pod wodą. Inaczej zupełnie przedstawia się trwałość drewna wystawionego na wpływy atmosferyczne lub znajdującego się w miejscach wilgotnych i nieprzewietrzanych. W tym ostatnim przypadku większą trwałość niż drewno miękkie wykazuje drewno twarde, zawierające żywicę i garbniki.
W konstrukcjach drewnianych bardzo duże znaczenie ma wilgotność i ciężar użytego do budowy drewna (segregator aktów prawnych).

Wilgotność drewna może być przyczyną odkształceń konstrukcji; zbyt duży zaś ciężar drewna wpływa na ciężar całej konstrukcji, co ze względów technicznych i ekonomicznych nie jest pożądane. Rozróżnia się drewno mokre — zawierające ponad 40% wody; wilgotne — 20 do 40% wody; półsuche— 18 do 20% wody; powietrzno-suche — 12 do 28% i suche — 8 do 12% wilgotności.

Wytrzymałość drewna w zależności od stopnia zawilgocenia podlega dużym wahaniom; np. przy ściskaniu wytrzymałość drewna o wilgotności 5°/o jest 1,9 raza większa niż przy wilgotności 15°/o.
Drewno podlega podstawowej przeróbce w tartakach. Tartaki przerabiają drewno na materiały tarte, obrzynane i nieobrzynane.

Prefabrykaty. Z odpadków drzewnych, jakie powstają w tartakach, wyrabiane są rozmaite wyroby prefabrykowane, używane jaka materiał zastępczy, stosowany szeroko w budownictwie, np. do budowy lekkich ścian, izolacji z płyt itp.
Sklejki (dykty klejone) są to płyty wyrabiane ze sklejonych na krzyż arkuszy forniru (tj. łuszczonych z kloca w specjalnych maszynach), czyli płatów drewna o grubości 0,2—4,0 mm. Sklejki bywają różnej grubości — od 1 do 15 mm. Wyrabiane są przeważnie z drewna olchowego, brzozowego i sosnowego (promocja 3 w 1).

Wełną drzewną nazywane są stróżki drewna (zwykle ze świerku,, jodły itp.) o grubości 0,05 do 1 mm, szerokości 0,5 do 7 mm i długości 20 do 50 cm. Wełna drzewna używana jest jako materiał izolacyjny.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Antydetonator zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Antydetonator zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Antydetonator zdjęcie nr 16 Antydetonator zdjęcie nr 17 Antydetonator zdjęcie nr 18
Antydetonator zdjęcie nr 19
Antydetonator zdjęcie nr 20 Antydetonator zdjęcie nr 21 Antydetonator zdjęcie nr 22
Antydetonator zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Antydetonator zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Antydetonator zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Antydetonator zdjęcie nr 32 Antydetonator zdjęcie nr 33 Antydetonator zdjęcie nr 34
Antydetonator zdjęcie nr 35
Antydetonator zdjęcie nr 36 Antydetonator zdjęcie nr 37 Antydetonator zdjęcie nr 38
Antydetonator zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Antydetonator zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Antydetonator zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami